Cơ cấu tổ chức
Hồ sơ năng lực (Phạm Hồng Hải)

HỒ SƠ NĂNG LỰC

Hai_001

1. Họ và tên: PHẠM HỒNG HẢI

2. Ngày sinh: 18/05/1968

3. Liên lạc:         - Điện thoại: 0913314054

- Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Thạc sĩ; Chuyên ngành Hóa sinh học

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 1992

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Giảng viên chính

8. Nghiệp vụ chuyên môn (Đào tạo SP chính quy, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm nghề, phương pháp giảng dạy đại học ) : Sư phạm chính quy

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

+ Cảnh quan, môi trường cây xanh trong trường học

 
Hồ sơ năng lực (Đỗ Minh Tiến)

HỒ SƠ NĂNG LỰC

Tien_new

1. Họ và tên: ĐỖ MINH TIẾN

2. Ngày sinh: 20/02/1971

3. Liên lạc:       - Điện thoại: 0915599282

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Thạc sĩ; Chuyên ngành QLGD

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 1993

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Giảng viên chính

8. Nghiệp vụ chuyên môn (Đào tạo SP chính quy, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm nghề, phương pháp giảng dạy đại học ) : Sư phạm chính quy

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

+ Đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên

 
Hồ sơ năng lực (Vũ Thành Phúc)

HỒ SƠ NĂNG LỰC

Phuc_001

1. Họ và tên: VŨ THÀNH PHÚC

2. Ngày sinh: 02/11/1978

3. Liên lạc:        - Điện thoại: 0912341037

    - Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Thạc sĩ; Chuyên ngành Hình học Tô pô

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2002

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn (Đào tạo SP chính quy, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm nghề, phương pháp giảng dạy đại học ) : Sư phạm chính quy

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

 
Hồ sơ năng lực (Phạm Quốc Cường)

HỒ SƠ NĂNG LỰC

Cuong

1. Họ và tên: PHẠM QUỐC CƯỜNG

2. Ngày sinh: 13/09/1985

3. Liên lạc:          - Điện thoại: 01645555996

     - Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Cử nhân; Chuyên ngành : SP Sinh học

5. Học hàm:

6. Năm tham gia giảng dạy: 2010

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn (Đào tạo SP chính quy, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm nghề, phương pháp giảng dạy đại học ) : Đào tạo SP Chính quy

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước :

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

 
Hồ sơ năng lực (Trần Thị Thu Nga)

HỒ SƠ NĂNG LỰC

1. Họ và tên: Trần Thị Thu Nga

2. Ngày sinh: 09/11/1985

3. Liên lạc:       - Điện thoại: 0969111456

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Kỹ sư; Chuyên ngành : Công nghệ thông tin

5. Học hàm:

6. Năm tham gia giảng dạy: 2012

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn (Đào tạo SP chính quy, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm nghề, phương pháp giảng dạy đại học ) : Chứng chỉ NVSP

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

 
Hồ sơ năng lực (Dương Mạnh Linh)

HỒ SƠ NĂNG LỰC

1. Họ và tên: Dương Mạnh Linh

2. Ngày sinh: 26/10/1983

3. Liên lạc:       - Điện thoại: 0987538748

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Thạc sỹ; Chuyên ngành : Toán giải tích (Giải tích hàm)

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy: 2006

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn (Đào tạo SP chính quy, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ sư phạm nghề, phương pháp giảng dạy đại học ) : Sư phạm chính quy

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

+ Xây dựng hệ thống câu hỏi TNKQ môn Phép tính VP&TP của HNB số tại trường CĐSL.

 


free pokerfree poker

Địa chỉ: tầng 2 nhà Hiệu Bộ, trường Cao đẳng Sơn La.
Số điện thoại: 022.3874.544.
Email: daotao@cdsonla.edu.vn

Flag Counter