Quy chế đào tạo
Quy chế đào tạo 2018 PDF. In Email

Trường Cao đẳng Sơn La đã ban hành quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng, trình độ trung cấp theo phương thức tích lũy tín chỉ cho khóa tuyển sinh năm 2018 (hệ ngoài sư phạm), chi tiết trong tệp tin đính kèm. Kính mời các Thầy cô, CBQL, các bạn quan tâm theo dõi.

Trân trọng cảm ơn!

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (Quy che dao tao NSP K55_2018.pdf)Quy che dao tao NSP K55_2018.pdf
 
Quy chế chuyên môn 2017 PDF. In Email

Trường Cao đẳng Sơn La đã ban hành quy chế chuyên môn áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2017 (chi tiết trong tệp tin đính kèm). Kính mời các Thầy cô, CBQL, các bạn quan tâm theo dõi.

Trân trọng cảm ơn!

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (quy-dinh-chuyen-mon-2017.pdf)quy-dinh-chuyen-mon-2017.pdf
 
Quy chế đào tạo 2017 PDF. In Email

Trường Cao đẳng Sơn La đã ban hành quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng, trình độ trung cấp theo phương thức tích lũy tín chỉ cho khóa tuyển sinh năm 2017 (chi tiết trong tệp tin đính kèm). Kính mời các Thầy cô, CBQL, các bạn quan tâm theo dõi.

Trân trọng cảm ơn!

 
Quy định công tác cố vấn học tập PDF. In Email

Tháng 4 năm 2015 trường Cao đẳng Sơn La đã ban hành Quy định công tác CVHT cho sinh viên Cao đẳng hệ chính quy. Kính mời các Thầy Cô và các bạn sinh viên đọc trong tệp tin đính kèm!

Trân trọng cảm ơn!

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (Cac bieu mau.rar)Cac bieu mau.rar
Download this file (Quy dinh CVHT_CD Son La.pdf)Quy dinh CVHT_CD Son La.pdf
 
Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2015-2016 PDF. In Email

Trường Cao đẳng Sơn La đã ban hành Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2015-2016 (chi tiết trong tệp tin đính kèm). Kính mời các Thầy cô, CBQL, các bạn quan tâm theo dõi.

Trân trọng cảm ơn!

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (Ke hoach nam hoc 2015-2016.pdf)Ke hoach nam hoc 2015-2016.pdf
 
Quy chế Đào tạo theo Hệ thống tín chỉ của Bộ GDĐT PDF. In Email

Văn bản này là Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ, hợp nhất từ Quy chế 43 và Thông tư 57 của Bộ GDĐT (Chi tiết trong tệp tin đính kèm).

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (VB HN QC43 va TT 57.doc)Quy chế
 
Thông tư ban hành quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức VHVL PDF. In Email

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

(Xem tiếp...)

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (46-2011TT.rar)TT 46/2001
 
Ban hành Sổ tay Cố vấn học tập và Sổ tay Sinh viên PDF. In Email

   Nhằm cung cấp các thông tin đào tạo tới từng Sinh viên và cung cấp công cụ hoạt động cho Cố vấn học tập, Trường Cao đẳng Sơn La đã ban hành cuốn Sổ tay Sinh viên và Sổ tay Cố vấn học tập trong học kỳ I năm học 2011-2012. Xin mời Thầy Cô và các bạn sinh viên đọc trong tệp tin đính kèm.

   Trân trọng cảm ơn!

 


Trang 1 trong tổng số 2
free pokerfree poker

Địa chỉ: tầng 2 nhà Hiệu Bộ, trường Cao đẳng Sơn La.
Số điện thoại: 022.3874.544.
Email: daotao@cdsonla.edu.vn

Flag Counter