Liên thông, liên kết
Ngành CĐ Giáo dục thể chất - Công tác Đội

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-CĐSL  ngày       tháng 8  năm 2010  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La)

Tên chương trình: ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

CHUYÊN NGHIỆP LÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG

Ngành đào tạo: gIÁO DỤC THỂ CHẤT - CTĐ

Hình thức đào tạo: VỪA LÀM VỪA HỌC  

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (Nganh GDTC - Cong tac Doi.pdf)Ngành GD Thể chất - Công tác Đội
 
Ngành CĐSP Mĩ thuật - Giáo dục công dân

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-CĐSL  ngày       tháng 8  năm 2010  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La)

Tên chương trình: ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

CHUYÊN NGHIỆP LÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG

Ngành đào tạo: SƯ PHẠM MỸ THUẬT - GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Hình thức đào tạo: VỪA LÀM VỪA HỌC  

 
Ngành CĐSP Nhạc - Công tác Đội

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-CĐSL  ngày       tháng 8  năm 2010  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La)

Tên chương trình: ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

CHUYÊN NGHIỆP LÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG

Ngành đào tạo: SƯ PHẠM ÂM NHẠC- Công tác đỘi

Hình thức đào tạo: VỪA LÀM VỪA HỌC  

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (CDSP Nhac - Cong tac Doi.pdf)Ngành CĐSP Nhạc - Công tác Đội
 
Ngành CĐ GD Tiểu học (VLVH)

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-CĐSL  ngày       tháng 8  năm 2010  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La)

 

Tên chương trình: ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP LÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG

Ngành đào tạo: GIÁO DỤC TiỂU HỌC

Hình thức đào tạo: VỪA LÀM VỪA HỌC  

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (Nganh CD GD Tieu hoc (VLVH).pdf)CĐ Giáo dục Tiểu học (VLVH)
 


free pokerfree poker

Địa chỉ: tầng 2 nhà Hiệu Bộ, trường Cao đẳng Sơn La.
Số điện thoại: 022.3874.544.
Email: daotao@cdsonla.edu.vn

Flag Counter