Hệ chính quy
Tiến trình đào tạo Cao đẳng chính quy K50

Tiến trình đào tạo năm 2013 của khối CĐ K50 đã được Phòng Đào tạo biên tập theo Chương trình của các Khoa.

Đề nghị các đơn vị xây dựng chương trình xem xét lại một cách thật cẩn thận và gửi phản hồi tới Phòng Đào tạo (nếu có sai sót cần điều chỉnh); Chương trình nào không có điều chỉnh đề nghị các đơn vị xây dựng Thời khóa biểu theo Tiến trình đã đăng.

Trân trọng cảm ơn!

 
Ban hành chương trình Tín chỉ 2012
Trường Cao đẳng Sơn La ban hành Chương trình đào tạo tín chỉ cho 22 ngành trình độ Cao đẳng (Kèm theo Quyết định số 567/QĐ-CĐSL ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La). Chi tiết trong tệp tin đính kèm.
 
Ban hành tài liệu Thông tin Đào tạo năm học 2012-2013

Phòng Đào tạo đã biên tập  và phát hành Cuốn Thông tin Đào tạo năm học 2012-2013. Đây là tài liệu hữu ích cho CBQL, GV và SV trong suốt khóa học. Rất mong nhận được sự đóng góp để tài liệu hoàn thiện hơn.

Trân trọng cảm ơn!

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (TT dao tao 2012.pdf)Thông tin Đào tạo năm học 2012-2013
 
Tiến trình đào tạo của khối Cao đẳng K49

Tiến trình đào tạo năm 2012 của khối CĐ K49 đã được Phòng Đào tạo biên tập lại theo Chương trình của các Khoa.

Đề nghị các đơn vị xây dựng chương trình xem xét cẩn thận và gửi phản hồi tới Phòng Đào tạo (nếu có); Chương trình nào không có điều chỉnh đề nghị các đơn vị xây dựng Thời khóa biểu và nộp cho Phòng Đào tạo.

Trân trọng cảm ơn!

 
Ngành CĐ Tiếng Anh

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-CĐSL  ngày       tháng 8  năm 2010  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La)

              Tên chương trình: Tiếng Anh

Trình độ đào tạo:                Cao đẳng

Ngành đào tạo:                    Tiếng Anh

Hình thức đào tạo:           Chính quy tập trung

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (Tieng Anh.pdf)Ngành CĐ Tiếng Anh
 
Ngành CĐSP Tiếng Anh

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-CĐSL  ngày       tháng 8  năm 2010  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La)

Tên chương trình ngành học: SƯ PHẠM TIẾNG ANH

Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG

Chuyên ngành đào tạo: TIẾNG ANH

Loại hình đào tạo: CHÍNH QUY TẬP CHUNG

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (Tieng Anh.pdf)Ngành CĐSP Tiếng Anh
 
Ngành CĐ Thể dục thể thao

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-CĐSL  ngày       tháng 8  năm 2010  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La)

Tên chương trình: THỂ DỤC THỂ THAO

Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG

Ngành đào tạo: THỂ DỤC THỂ THAO

Hình thức đào tạo: CHÍNH QUY  

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (Nganh CD TDTT.pdf)Ngành CĐ Thể dục thể thao
 
Ngành CĐ Giáo dục thể chất - Công tác Đội

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-CĐSL  ngày       tháng 8  năm 2010  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La)

Tên chương trình: GIÁO DỤC THỂ CHẤT - CÔNG TÁC ĐỘI

(Giáo dục thể chất ngành chính, Công tác đội ngành phụ)

Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG

Ngành đào tạo: GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Hình thức đào tạo: CHÍNH QUY  

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (Nganh GD The chat - CTD.pdf)Ngành GD Thể chất - Công tác Đội
 


Trang 2 trong tổng số 6
free pokerfree poker

Địa chỉ: tầng 2 nhà Hiệu Bộ, trường Cao đẳng Sơn La.
Số điện thoại: 022.3874.544.
Email: daotao@cdsonla.edu.vn

Flag Counter