Hệ chính quy
Tiến trình đào tạo của khối Cao đẳng K49

Tiến trình đào tạo năm 2012 của khối CĐ K49 đã được Phòng Đào tạo biên tập lại theo Chương trình của các Khoa.

Đề nghị các đơn vị xây dựng chương trình xem xét cẩn thận và gửi phản hồi tới Phòng Đào tạo (nếu có); Chương trình nào không có điều chỉnh đề nghị các đơn vị xây dựng Thời khóa biểu và nộp cho Phòng Đào tạo.

Trân trọng cảm ơn!

 
Ngành CĐ Tiếng Anh

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-CĐSL  ngày       tháng 8  năm 2010  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La)

              Tên chương trình: Tiếng Anh

Trình độ đào tạo:                Cao đẳng

Ngành đào tạo:                    Tiếng Anh

Hình thức đào tạo:           Chính quy tập trung

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (Tieng Anh.pdf)Ngành CĐ Tiếng Anh
 
Ngành CĐSP Tiếng Anh

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-CĐSL  ngày       tháng 8  năm 2010  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La)

Tên chương trình ngành học: SƯ PHẠM TIẾNG ANH

Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG

Chuyên ngành đào tạo: TIẾNG ANH

Loại hình đào tạo: CHÍNH QUY TẬP CHUNG

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (Tieng Anh.pdf)Ngành CĐSP Tiếng Anh
 
Ngành CĐ Thể dục thể thao

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-CĐSL  ngày       tháng 8  năm 2010  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La)

Tên chương trình: THỂ DỤC THỂ THAO

Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG

Ngành đào tạo: THỂ DỤC THỂ THAO

Hình thức đào tạo: CHÍNH QUY  

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (Nganh CD TDTT.pdf)Ngành CĐ Thể dục thể thao
 
Ngành CĐ Giáo dục thể chất - Công tác Đội

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-CĐSL  ngày       tháng 8  năm 2010  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La)

Tên chương trình: GIÁO DỤC THỂ CHẤT - CÔNG TÁC ĐỘI

(Giáo dục thể chất ngành chính, Công tác đội ngành phụ)

Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG

Ngành đào tạo: GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Hình thức đào tạo: CHÍNH QUY  

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (Nganh GD The chat - CTD.pdf)Ngành GD Thể chất - Công tác Đội
 
Ngành CĐ Quản trị kinh doanh

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-CĐSL  ngày       tháng 8  năm 2010  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La)

Tên chương trình:         Quản trị kinh doanh

Trình độ đào tạo:          Cao đẳng

Ngành đào tạo:              Quản trị kinh doanh

Loại hình đào tạo:         Chính quy

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (Nganh CD QTKD.pdf)Ngành CĐ Quản trị kinh doanh
 
Ngành CĐ Kế toán

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-CĐSL  ngày       tháng 8  năm 2010  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La)

Tên chương trình:               Kế toán

Trình độ đào tạo:                Cao đẳng

Ngành đào tạo:                    Kế toán

Loại hình đào tạo:               Chính quy

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (Nganh CD Ke toan.pdf)Ngành CĐ Kế toán
 
Ngành CĐ Công nghệ Kỹ thuật điện

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-CĐSL  ngày       tháng 8  năm 2010  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La)

Tên chương trình:            Công nghệ Kỹ thuật điện

Trình độ đào tạo:                         Cao đẳng

Ngành đào tạo:                 Công nghệ Kỹ thuật điện  

Hình thức đào tạo:                      Chính quy

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (Nganh CD Cong nghe KT Dien.pdf)Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện
 


Trang 2 trong tổng số 5
free pokerfree poker

Địa chỉ: tầng 2 nhà Hiệu Bộ, trường Cao đẳng Sơn La.
Số điện thoại: 022.3874.544.
Email: daotao@cdsonla.edu.vn

Flag Counter