Hệ chính quy
Chương trình đào tạo trung cấp K55, K56

Trường Cao đẳng Sơn La đã ban hành chương trình đào tạo áp dụng cho khối trung cáp K54, K55, K56 (chi tiết trong tệp đính kèm). Kính mời thầy cô, CBQL, các bạn quan tâm theo dõi.

 

 
Chương trình chi tiết các môn học chung khối ngành ngoài sư phạm

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư Quy định về chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập các môn học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của khối ngành ngoài sư phạm. Đề nghị các GV, CBQL và SV theo dỗi thực hiện (trong tệp tin đính kèm).

Trân trọng cảm ơn./.

 

 
Thông tin đào tạo khối Cao đẳng K55

Phòng Đào tạo đã biên tập cuốn Thông tin đào tạo khối Cao đẳng K55, trên cơ sở chương trình của các Khoa và kết luận của Hội đồng thẩm định, nghiệm thu chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo năm 2018 (chi tiết trong tệp đính kèm). Kính mời các Thầy cô, CBQL, các bạn quan tâm theo dõi.

Trân trọng cảm ơn!

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (thong-tin-dao-tao-2018-min.pdf)thong-tin-dao-tao-2018-min.pdf
 
Chương trình đào tạo K55

Trường Cao đẳng Sơn La đã ban hành chương trình đào tạo khối cao đẳng K55 (chi tiết trong tệp đính kèm). Kính mời thầy cô, CBQL, các bạn quan tâm theo dõi.

Trân trọng cảm ơn!

 
Thông tin đào tạo khối Cao đẳng K54

Phòng Đào tạo đã biên tập cuốn Thông tin đào tạo khối Cao đẳng K54, trên cơ sở chương trình của các Khoa và kết luận của HĐ KHĐT nhà trường về xây dựng và chuyển đổi chương trình đào tạo năm 2017. Kính mời các Thầy cô, CBQL, các bạn quan tâm theo dõi.

Trân trọng cảm ơn!

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (thong-tin-dao-tao-2017.pdf)thong-tin-dao-tao-2017.pdf
 
Tiến trình Đào tạo khối Cao đẳng K53

Phòng Đào tạo đã biên tập Tiến trình đào tạo cho khối Cao đẳng K53, trên cơ sở chương trình của các Khoa và kết luận của HĐ KHĐT nhà trường về cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Chương trình đào tạo năm 2016. Đây là cơ sở để các Khoa Lập thời khóa biểu và phân công thực hiện Kế hoạch chuyên môn. Kính mời các Thầy cô, CBQL, các bạn quan tâm theo dõi (chi tiết trong tệp tin đính kèm).

Trân trọng cảm ơn!

 

 
Từ điển môn học năm 2015

Phòng Đào tạo xin gửi các thầy cô làm chương trình Từ điển môn học năm 2015. Đề nghị các thầy cô điền mã học phần vào chương trình đã được nghiệm thu, bao gồm cả kế hoạch giảng dạy.

Đặc biệt lưu ý: cần xem rõ TÊN HỌC PHẦN, SỐ TÍN CHỈ, TC LÝ THUYẾT, TC THỰC HÀNH để tránh nhầm lẫn. Từ điển này không xếp theo thứ tự nên các thầy cô cần thận trọng (nhầm mã HP thì phần mềm sẽ hiểu là học phần khác). Nên lọc file theo tiêu chí Ngành, Bộ môn quản lý để rút ngắn từ điển và tiện tra cứu.

Trân trọng!

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (TDMH 2015.xls)TĐ MH 2015
 
Tài liệu phục vụ đào tạo tín chỉ 2015

Phòng Đào tạo đã biên tập cuốn Thông tin đào tạo và Sổ tay sinh viên năm 2015, phục vụ cho khối Cao đẳng K52. Kính mong các CBQL, GV và các bạn SV quan tâm theo dõi trong tệp tin đính kèm.

Trân trọng cảm ơn!

 

 

 

 


Trang 1 trong tổng số 6
free pokerfree poker

Địa chỉ: tầng 2 nhà Hiệu Bộ, trường Cao đẳng Sơn La.
Số điện thoại: 022.3874.544.
Email: daotao@cdsonla.edu.vn

Flag Counter