Giới thiệu
Welcom!

Chào mừng đến với website Phòng đào tạo – Trường Cao đẳng Sơn La.

Phòng đào tạo thực hiện nhiệm vụ quản lý đào tạo đối với các trình độ cao đẳng (sư phạm và ngoài sư phạm), trung cấp với các loại hình chính quy, vừa làm vừa học, liên thông; quản lý và tổ chức đào tạo các lớp dạy nghề ngắn hạn trình độ sơ cấp, dạy nghề thường xuyên và dạy nghề cho lao động nông thôn; Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số (Tiếng Thái, Mông), Tiếng Việt cho LHS người nước ngoài, Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, Cán bộ quản lý (trường Mầm non, Tiểu học, THCS).

Trang web này được xây dựng nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên, và những người có nhu cầu tìm hiểu các thông tin học vụ của Trường Cao đẳng Sơn La, về văn bằng, chứng chỉ do nhà trường cấp, về chương trình đào tạo, các thủ tục quy trình quản lý đào tạo và các thông tin khác liên quan đến tổ chức đào tạo của nhà trường.

Mọi phản hồi, kiến nghị xin gửi về địa chỉ: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

 
Giới thiệu

I. Giới thiệu chung

- Phòng Đào tạo là một trong những phòng chức năng chính của nhà trường, được tái tổ chức theo Quyết định số 284/QĐ-CĐSL ngày 21/06/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La.

- Đội ngũ cán bộ viên chức của phòng gồm 06 người (01 trưởng phòng, 03 phó phòng, 07 chuyên viên):

+ Nam: 08, Nữ: 03

+ Dân tộc: 0

+ Đảng viên: 10

+ Thạc sĩ: 10, Cử nhân: 01

+ Trình độ lí luận: Trung cấp: 04; Sơ cấp: 07

II. Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lí và thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng chuyển giao công nghệ; công tác hướng nghiệp, kết nối doanh nghiệp và giới thiệu việc làm; công tác bồi dưỡng và liên kết đào tạo; công tác khỏa sát nhu cầu, điều tra sau tốt nghiệp; công tác phát triển và hiệu chỉnh chương trình đào tạo; quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ theo quy định.

2. Nhiệm vụ

a) Xây dựng kế hoạch

- Tham mưu xây dựng kế hoạch dài hạn (kế hoạch chiến lược), trung hạn (5 năm), liên quan đến lĩnh vực đào tạo, dạy nghề, NCKH và ứng dụng chuyển giao công nghệ, công tác khảo sát nhu cầu, công tác bồi dưỡng và liên kết đào tạo và tổ chức triển khai sau khi được duyệt.

- Xây dựng kế hoạch năm học: Kế hoạch tuyển sinh và nội dung liên quan đến hoạt động tổ chức đào tạo (kế hoạch: giảng dạy, học tập, GDQP-AN, Thực hành - thực tập, rèn kỹ năng nghề nghiệp, hoạt động ngoại khóa, khảo sát nhu cầu xã hội, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm; kết nối doanh nghiệp, khảo sát chất lượng đào tạo; phát triển, hiệu chỉnh chương trình đào tạo; kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo,...).

b) Tổ chức quản lí và thực hiện quá trình đào tạo, bồi dưỡng và liên kết đào tạo của nhà trường.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng triển khai thực hiện công tác: khảo sát nhu cầu, khảo sát chất lượng để xây dựng kế hoạch tuyển sinh, chuẩn hóa và phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm; tiếp thu và phổ biến những chỉ đạo về chuyên môn của Bộ LĐ-TBXH, Bộ Giáo dục và Đào tạo đến các đơn vị trong trường.

- Thực hiện quản lý và cấp phát văn bằng chứng chỉ theo quy định.

- Quản lý việc liên kết với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, tổ chức triển khai các lớp đào tạo bồi dưỡng chuẩn hóa chức danh nghề nghiệp cho CBCCVC được UBND tỉnh giao.

- Tổ chức, thực hiện, quản lý nề nếp dạy và học, lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Tổ chức hoạt động thực hành, thực tập, rèn kỹ năng nghề nghiệp cho giảng viên và HSSV.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức đăng ký, hướng dẫn thực hiện, thẩm định, nghiệm thu chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nhà trường.

c) Nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Tham mưu triển khai nhiệm vụ khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích,...; Tổ chức thực hiện việc mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức,đơn vị trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thẩm định, đăng ký, triển khai thực hiện, giám sát, nghiệm thu các đề tài NCKH theo quy định. Đề xuất những nhiệm vụ định hướng ưu tiên đăng ký triển khai cấp tỉnh và cấp trường.

d) Nhiệm vụ khảo sát chất lượng

- Tổ chức khảo sát nhu cầu xã hội; khảo sát HSSV sau tốt nghiệp; khảo sát chất lượng đào tạo, dịch vụ.

- Tổng hợp kết quả khảo sát, lập phương án đề xuất với Hiệu trưởng trong công tác tuyển sinh; phát triển, hiệu chỉnh chương trình đào tạo; tổ chức đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng và đáp ứng nhu cầu xã hội.

e) Công tác phối hợp

- Phối hợp với các đơn vị quản lý nề nếp dạy và học đối với giảng viên và HSSV.

- Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn và phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức.

- Phối hợp với phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trong việc quản lý điểm, xây dựng cơ sở dữ liệu dạy học; xét công nhận kết quả học tập cho người học.

- Phối hợp với các doanh nghiệp, cơ quan sử dụng lao động trong triển khai hoạt động giáo dục nghề nghiệp, thực hành, thực tập của giảng viên, HSSV đồng thời nắm bắt nhu cầu sử dụng lao động để tổ chức hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.

f) Nhiệm vụ khác

- Thiết lập hệ thống đảm bảo chất lượng, hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

 

 

 


-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


free pokerfree poker

Địa chỉ: tầng 2 nhà Hiệu Bộ, trường Cao đẳng Sơn La.
Số điện thoại: 022.3874.544.
Email: daotao@cdsonla.edu.vn

Flag Counter