Tin hoạt động
Quyết định ban hành quy định về quy trình xử lý hồ sơ cho phép đào tạo
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ và cơ quan ngang Bộ;

   Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

   Căn cứ Quyết định số 2368/QĐ-BGDĐT ngày 9 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai áp dụng cơ chế “Một cửa” tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

   Căn cứ Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;

   Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

(Xem tiếp...)

 
Xây dựng bài giảng điện tử và đề thi trắc nghiệm khách quan

Kính gửi: - Các trường đại học, cao đẳng
                  - Trung tâm GDQP-AN sinh viên

        Thực hiện phát động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng một triệu bài giảng điện tử phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy ở các cơ sở giáo dục đào tạo, đồng thời phát huy kết quả hội thi giảng viên dạy giỏi môn học GDQP-AN năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường đại học, cao đẳng (những đơn vị chủ quản giảng dạy môn học GDQP-AN) và các trung tâm GDQP-AN sinh viên thiết kế bài giảng điện tử, xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm khách quan góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy môn học GDQP-AN.

       1. Về thiết kế bài giảng điện tử

  Ứng dụng khoa học công nghệ tin học và viễn thông trên cơ sở hướng dẫn của các trường về thiết kế bài giảng điện tử, hướng dẫn tại các đợt tập huấn chuyên môn và các bài giảng mẫu trên Website quocphonganninh.edu.vn để thiết kế các bài giảng trong chương trình GDQP-AN đại học, cao đẳng (Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT).

Để đổi mới phương pháp giảng dạy đồng thời bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức thực hiện môn học GDQP-AN và tăng cường kho tư liệu bài giảng điện tử GDQP-AN đề nghị các đơn vị chuyển các bài giảng điện tử được đánh giá là tốt nhất về Ban biên tập trang tin quocphonganninh.edu.vn, theo địa chỉ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Với các bài giảng có dung lượng lớn có thể chia nhỏ để gửi hoặc chuyển bằng hình thức khác.

(Xem thêm...)

 
Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức và báo cáo lao động và thu nhập cả năm 2010

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

   Theo quy định của Nhà nước (Bộ Nội vụ và Tổng cục Thống kê), định kỳ hàng năm các bộ, ngành phải báo cáo về số lượng, chất lượng cán bộ, công chức và viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và tình hình lao động và thu nhập.

Để Bộ có căn cứ tổng hợp số liệu, đề nghị các đơn vị trực thuộc:

   1. Báo cáo về số lượng, chất lượng cán bộ, công chức và viên chức năm 2010 theo mẫu biểu 7 (gửi kèm). Riêng Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh báo cáo theo biểu mẫu số 4.

Đề nghị các đơn vị làm đúng theo các mẫu báo cáo gửi kèm công văn này và lưu ý ở một số mục:

   - Tại các cột Chia theo lĩnh vực: thống kê các ngạch viên chức theo lĩnh vực. Ví dụ: Lĩnh vực giáo dục là các mã ngạch: 15111, 15110, 15113...; lĩnh vực nghiên cứu khoa học là các mã ngạch: 13092, 13091...

(xem thêm...)

 
Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg
Kính gửi:   
- Giám đốc các đại học, học viện
- Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng

       Để chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ và chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc các đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng thực hiện ngay các công việc sau:

       1. Tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ và chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 (xem tiếp...)

 
Thông báo kế hoạch tổng kết và trao giải cuộc thi thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e-learning

Ban tổ chức cuộc thi năm 2010 đã nhận được tổng số 3.328 sản phẩm dự thi vòng sơ khảo. Sau khi chấm sơ khảo, có 857 sản phẩm lọt vào vòng chung khảo, trong đó có 81 sản phẩm đạt giải nhất, giải nhì, giải ba, giải khuyến khích. Có 74 bài có giá trị tham khảo tốt nhưng chưa đạt giải khuyến khích sẽ nhận được quà tặng. (xem tiếp...)

 
Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện năm 2011

Theo Quyết định số 

Số: 2331/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2010


Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện năm 2011

và phân công cơ quan quản lý, triển khai thực hiện Chương trình như sau:

 

Tổng cộng có 15 chương trình như sau:

(Trong đó có chi tiết về Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo gồm có 5 dự án thành phần)


1. Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm.

2. Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo.

3. Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

4. Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế

5. Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình.

6. Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm.

7. Chương trình mục tiêu quốc gia Văn hóa.

8. Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và đào tạo.

Các dự án thành phần:

- Dự án 1: Hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học;

- Dự án 2: Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục;

- Dự án 3: Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân;

- Dự án 4: Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn;

- Dự án 5: Tăng cường năng lực đào tạo các cơ sở giáo dục.


9. Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy.

10. Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm.

11. Chương trình mục tiêu quốc gia Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

12. Chương trình mục tiêu quốc gia Ứng phó với biến đổi khí hậu.

13. Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới.

14. Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS.

15. Chương trình mục tiêu quốc gia Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

(xem thêm...)

(Nguồn: Cục CNTT - Bộ GD&ĐT - Nhóm mail Các trường Cao đẳng)

 


Trang 24 trong tổng số 24
free pokerfree poker

Địa chỉ: tầng 2 nhà Hiệu Bộ, trường Cao đẳng Sơn La.
Số điện thoại: 022.3874.544.
Email: daotao@cdsonla.edu.vn

Flag Counter