Họp xét đánh giá giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2019 - 2020

Thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, mục tiêu giáo dục đang chuyển hướng từ trang bị kiến thức nặng lý thuyết sang trang bị những năng lực cần thiết và phẩm chất cho người học; giáo dục kỹ năng sống trong hoạt động trải nghiệm và trong các môn học ở tiểu học đang được đề cao, nắm bắt được xu thế đó, giáo dục đào tạo của nhà trường đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao với giáo viên, nhất là giáo viên tiểu học, nhằm đáp ứng yêu cầu của các vị trí việc làm hiện nay.

SKKN 1

Nhóm thực hiện sáng kiến tại trường Tiểu học Chiềng Sinh, thành phố Sơn La

Trong xu thế đó, ngày 04/8/2020, Trường Cao đẳng Sơn La tiến hành họp xét đánh giá giải pháp đề nghị công nhận giá sáng kiến cấp cơ sở: “Một số biện pháp hướng dẫn sinh viên ngành Giáo dục tiểu học Trường Cao đẳng Sơn La tìm hiểu chương trình và thực hành kỹ năng sống cho học sinh tiểu học”. Tác giả: Lò Thị Mai Thanh – Giảng viên Khoa Đào tạo giáo viên thực hiện

SKKN 2

Thành viên hội đồng theo Quyết định số 337/QĐ-CĐSL ngày 28/7/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La.

Tại buổi đánh giá, Hội đồng đã trao đổi, thảo luận theo từng tiêu chí đã được quy định, nhận xét, đánh giá mặt mạnh, mặt yếu của giải pháp theo các yêu cầu đã quy định và bỏ phiếu chấm điểm Giải pháp đủ điều kiện để trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở.

SKKN 3

Nhóm thực hiện sáng kiến tại trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Sơn La

SKKN 4

Nhóm thực hiện sáng kiến tại trường Tiểu học Quyết Tâm, thành phố Sơn La

  free pokerfree poker

Địa chỉ: tầng 2 nhà Hiệu Bộ, trường Cao đẳng Sơn La.
Số điện thoại: 022.3874.544.
Email: daotao@cdsonla.edu.vn

Flag Counter