Kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015

Xin ý kiến đóng góp của các ĐC Lãnh đạo, CBQL các đơn vị để Lịch trình và Kế hoạch đào tạo của nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế. Mọi ý kiến xin phản hồi trực tiếp với ĐC Trưởng phòng Đào tạo.

Trân trọng cảm ơn!

  free pokerfree poker

Địa chỉ: tầng 2 nhà Hiệu Bộ, trường Cao đẳng Sơn La.
Số điện thoại: 022.3874.544.
Email: daotao@cdsonla.edu.vn

Flag Counter