Ban hành chương trình Tín chỉ 2012

Trường Cao đẳng Sơn La ban hành Chương trình đào tạo tín chỉ cho 22 ngành trình độ Cao đẳng (Kèm theo Quyết định số 567/QĐ-CĐSL ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La). Chi tiết trong tệp tin đính kèm.
  free pokerfree poker

Địa chỉ: tầng 2 nhà Hiệu Bộ, trường Cao đẳng Sơn La.
Số điện thoại: 022.3874.544.
Email: daotao@cdsonla.edu.vn

Flag Counter