Ngành CĐ Tin học ứng dụng

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-CĐSL  ngày       tháng 8  năm 2010  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La)

Tên chương trình: tin HỌC ỨNG DỤNG

Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG

Ngành đào tạo: TIN HỌC

Hình đào tạo: CHÍNH QUY

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (Tin hoc.pdf)Ngành Tin học ứng dụng
  free pokerfree poker

Địa chỉ: tầng 2 nhà Hiệu Bộ, trường Cao đẳng Sơn La.
Số điện thoại: 022.3874.544.
Email: daotao@cdsonla.edu.vn

Flag Counter