KH TTSP Tập trung năm học 2010-2011

KH Triển khai TTSP tập trung năm học 2010-2011 cho Khối Sư phạm năm thứ 2 và năm thứ 3

 

- Căn cứ Quyết định số 36/2003/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 08 năm 2003 về việc ban hành Quy chế thực hành, thực tập sư phạm áp dụng cho các trường đại học, cao đẳng đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non trình độ cao đẳng sư phạm hệ chính quy;

- Căn cứ Kế hoạch số 81/KH-CĐSL ngày 20/05/2010 của Trường Cao đẳng Sơn La về tổ chức đào tạo năm học 2010 - 2011;

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (KHTT SP nam hoc 2010-2011.doc)KH TTSP Tập trung năm học 2010-2011
 
Giới thiệu
I. Giới thiệu chung

   - Phòng Đào tạo là một trong những phòng chức năng chính của nhà trường, được tái tổ chức theo Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 24/03/2009 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La.

   - Đội ngũ cán bộ viên chức của phòng gồm 06 người (01 trưởng phòng, 02 phó phòng, 03 chuyên viên):

               + Nam: 05, Nữ: 01

               + Dân tộc: 0

               + Đảng viên: 04

               + Thạc sĩ: 05, Cử nhân: 01

               + Trình độ lí luận: 06 sơ cấp

II. Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lí và thực hiện công tác đào tạo của nhà trường

2. Nhiệm vụ

   - Xây dựng các kế hoạch đào tạo, tổ chức triển khai sau khi được duyệt

   - Tổ chức quản lí và thực hiện quá trình đào tạo của nhà trường

   - Xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch giảng dạy, học tập hàng năm. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động ngoại khóa chuyên môn

   - Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện công tác tuyển sinh, quy chế đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

   - Phối hợp với Phòng Tổ chức Cán bộ xây dựng kế hoạch đào tạo – bồi dưỡng và phát triển đội ngũ

   - Phối hợp với phòng Khảo thí & ĐBCL tổ chức, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện nghiệp vụ, thực hành và thực tập nghề nghiệp của học sinh, sinh viên

   - Lưu trữ hồ sơ đào tạo và phụ trách cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

   - Tham mưu cho Hiệu trưởng hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn cho các đơn vị trong trường. quản lí, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, phương thức đào tạo, nội dung và chương trình của các hệ đào tạo trong nhà trường

   - Tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác giao kế hoạch, kiểm tra và nghiệm thu kết quả lao động của giảng viên. Tổ chức các hoạt động giảng dạy cho giảng viên và các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên

   - Phối hợp với Phòng Thiết bị - Công nghệ nghiên cứu ứng dụng các thành tựu về khoa học và công nghệ mới, sử dụng các thiết bị, công nghệ phục vụ đào tạo và tổ chức các lớp học chuyển giao công nghệ và KHKT cho cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên.

 
TB V/V Cử cán bộ, giảng viên khảo sát thực tập
Triển khai kế hoạch số 134/KH-CĐSL ngày 24 tháng 08 năm 2010 của Trường Cao đẳng Sơn La và kế hoạch khảo sát số 203/KH-CĐSL ngày 09 tháng 12 năm 2010 về thực tập Sư phạm tập trung hệ chính quy năm học 2010-2011
 


Trang 35 trong tổng số 35
free pokerfree poker

Đang trực tuyến

Hiện có 9 khách Trực tuyến

Địa chỉ: tầng 2 nhà Hiệu Bộ, trường Cao đẳng Sơn La.
Số điện thoại: 022.3874.544.
Email: daotao@cdsonla.edu.vn

Flag Counter