Xây dựng bài giảng điện tử và đề thi trắc nghiệm khách quan

Kính gửi: - Các trường đại học, cao đẳng
                  - Trung tâm GDQP-AN sinh viên

        Thực hiện phát động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng một triệu bài giảng điện tử phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy ở các cơ sở giáo dục đào tạo, đồng thời phát huy kết quả hội thi giảng viên dạy giỏi môn học GDQP-AN năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường đại học, cao đẳng (những đơn vị chủ quản giảng dạy môn học GDQP-AN) và các trung tâm GDQP-AN sinh viên thiết kế bài giảng điện tử, xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm khách quan góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy môn học GDQP-AN.

       1. Về thiết kế bài giảng điện tử

  Ứng dụng khoa học công nghệ tin học và viễn thông trên cơ sở hướng dẫn của các trường về thiết kế bài giảng điện tử, hướng dẫn tại các đợt tập huấn chuyên môn và các bài giảng mẫu trên Website quocphonganninh.edu.vn để thiết kế các bài giảng trong chương trình GDQP-AN đại học, cao đẳng (Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT).

Để đổi mới phương pháp giảng dạy đồng thời bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức thực hiện môn học GDQP-AN và tăng cường kho tư liệu bài giảng điện tử GDQP-AN đề nghị các đơn vị chuyển các bài giảng điện tử được đánh giá là tốt nhất về Ban biên tập trang tin quocphonganninh.edu.vn, theo địa chỉ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Với các bài giảng có dung lượng lớn có thể chia nhỏ để gửi hoặc chuyển bằng hình thức khác.

(Xem thêm...)

 
Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức và báo cáo lao động và thu nhập cả năm 2010

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

   Theo quy định của Nhà nước (Bộ Nội vụ và Tổng cục Thống kê), định kỳ hàng năm các bộ, ngành phải báo cáo về số lượng, chất lượng cán bộ, công chức và viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và tình hình lao động và thu nhập.

Để Bộ có căn cứ tổng hợp số liệu, đề nghị các đơn vị trực thuộc:

   1. Báo cáo về số lượng, chất lượng cán bộ, công chức và viên chức năm 2010 theo mẫu biểu 7 (gửi kèm). Riêng Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh báo cáo theo biểu mẫu số 4.

Đề nghị các đơn vị làm đúng theo các mẫu báo cáo gửi kèm công văn này và lưu ý ở một số mục:

   - Tại các cột Chia theo lĩnh vực: thống kê các ngạch viên chức theo lĩnh vực. Ví dụ: Lĩnh vực giáo dục là các mã ngạch: 15111, 15110, 15113...; lĩnh vực nghiên cứu khoa học là các mã ngạch: 13092, 13091...

(xem thêm...)

 
Trao đổi nhanh

Kính thưa quý thầy cô!

 

  Nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mỗi nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học. Với mục đích tạo ra diễn đàn trong phạm vi nhà trường để các thầy cô trao đổi về nhận  thức, chuyên môn, phương pháp, quản lí đào tạo... Phòng Đào tạo lập chuyên mục "Trao đổi nhanh" trong trang web của phòng, mong muốn quý thầy cô trao đổi, thảo luận chuyên môn và đóng góp ý kiến cho công tác quản lí của phòng ngày càng tốt hơn.

 

  Mọi ý kiến, bài viết (cả file đính kèm) mong quý thầy cô gửi theo địa chỉ: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hoặc quý thầy cô gửi trực tiếp qua mục liên hệ của website. Ban biên tập chúng tôi sẽ chọn lọc những ý kiến, bài viết hay, hữu ich và đưa lên website.

 

  (Trong chuyên mục này chúng tôi cũng post cả những văn bản có liên quan, hay sử dụng trong quá trình quản lí và giảng dạy)

 

Trân trọng cảm ơn!

 

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 
Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg
Kính gửi:   
- Giám đốc các đại học, học viện
- Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng

       Để chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ và chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc các đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng thực hiện ngay các công việc sau:

       1. Tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ và chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 (xem tiếp...)

 
Điều chỉnh kế hoạch năm học

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /TB-CĐSL

Sơn La, ngày 04 tháng 01 năm 2011THÔNG BÁO

V/v Điều chỉnh kế hoạch năm học đối với hệ Trung cấp K47

Nhằm đảm bảo kế hoạch học tập của hệ trung cấp K47 phù hợp với điều kiện thực tế đào tạo tại nhà trường. Trường Cao đẳng Sơn La thông báo:

1. Các khoa quản lí ngành hệ trung cấp trong toàn trường rà soát lại kế hoạch học tập của toàn đơn vị nói chung, trung cấp K47 nói riêng. Những lớp nào đã học đủ 15tuần trong học kì I năm học 2010-2011 (bắt đầu học từ 27/09/2010) lập danh sách kèm theo đề xuất gửi phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng lên kế hoạch thi.

2. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có nhiệm vụ lập kế hoạch thi cho những lớp trung cấp đã hoàn thành chương trình học kì I năm học 2010-2011 (từ 10/01/2011 trở đi, thời gian thi 2-3 tuần tùy theo điều kiện).

3. Ngay sau khi kết thúc kì thi, các đơn vị tổ chức đào tạo theo chương trình của học kì II năm học 2010-2011 như kế hoạch năm học.

Đề nghị các khoa quản lí ngành trung cấp trong toàn trường, phòng Đào tạo, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các khoa trong toàn trường

- Phòng KT&ĐBCL

- Lưu ĐT, VT

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN ĐỨC HOÀNG

 
Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện năm 2011

Theo Quyết định số 

Số: 2331/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2010


Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện năm 2011

và phân công cơ quan quản lý, triển khai thực hiện Chương trình như sau:

 

Tổng cộng có 15 chương trình như sau:

(Trong đó có chi tiết về Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo gồm có 5 dự án thành phần)


1. Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm.

2. Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo.

3. Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

4. Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế

5. Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình.

6. Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm.

7. Chương trình mục tiêu quốc gia Văn hóa.

8. Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và đào tạo.

Các dự án thành phần:

- Dự án 1: Hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học;

- Dự án 2: Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục;

- Dự án 3: Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân;

- Dự án 4: Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn;

- Dự án 5: Tăng cường năng lực đào tạo các cơ sở giáo dục.


9. Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy.

10. Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm.

11. Chương trình mục tiêu quốc gia Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

12. Chương trình mục tiêu quốc gia Ứng phó với biến đổi khí hậu.

13. Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới.

14. Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS.

15. Chương trình mục tiêu quốc gia Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

(xem thêm...)

(Nguồn: Cục CNTT - Bộ GD&ĐT - Nhóm mail Các trường Cao đẳng)

 
KH Năm học 2010-2011

MỤC ĐÍCH

- Thống nhất thời gian bắt đầu và kết thúc năm học cho các khóa đào tạo;

- Phân bổ thời gian  cho từng hoạt động trong công tác tổ chức đào tạo;

- Dự kiến lịch trình giảng dạy các học phần cho từng ngành đào tạo;

- Một số định hướng chính và hướng dẫn các đơn vị tổ chức công tác đào tạo;

Tập tin đính kèm:
File
Download this file (KH DT Namhoc 2010-2011.pdf)KH năm học 2010-2011
 
TB Triển khai TT ngoài SP năm học 2010-2011

THÔNG BÁO

V/v triển khai Thực tập tốt nghiệp cho học sinh sinh viên các ngành ngoài sư phạm

năm học 2010 - 2011

 


Trang 34 trong tổng số 35
free pokerfree poker

Đang trực tuyến

Hiện có 14 khách Trực tuyến

Địa chỉ: tầng 2 nhà Hiệu Bộ, trường Cao đẳng Sơn La.
Số điện thoại: 022.3874.544.
Email: daotao@cdsonla.edu.vn

Flag Counter