Cơ cấu tổ chức
CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

 

 


1. Họ và tên: KHÚC NĂNG HOÀN - TRƯỞNG PHÒNG

2. Ngày sinh: 25/4/1972

3. Liên lạc:     - Điện thoại: 0912.621.902

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Cử nhân Luật, Thạc sĩ Chuyên ngành: Quản lý hành chính công

5. Học hàm: Không

6. Năm tham gia công tác: 1992

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Nghiệp vụ Sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Chuyên viên

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

- Nâng cao chất lượng soạn thảo và ban hành văn bản của UBND cấp huyện tỉnh Sơn La

- Kiểm soát hành chính Nhà nước dưới triều Nguyễn - Vấn đề và nhận thức

- Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu đề tài khoa học cấp trường:

+ Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Văn thư lưu trữ tại UBND cấp xã - TP Sơn La

+ Xây dựng chuẩn mực đạo đức lối sống cho CBCC cấp xã - TP Sơn La - Tỉnh Sơn La

+ Nâng cao hiệu quả công tác soạn thảo văn bản của UBND cấp xã- TP Sơn La - Tỉnh Sơn La

 

Đọc thêm...
 


free pokerfree poker
Phòng Công tác Học sinh Sinh viên
Địa chỉ: tầng 1 nhà Hiệu Bộ. Điện thoại: 0223.874.546 Email: cthssvc14@gmail.com
Flag Counter