Thông báo
ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG TÁC HSSV - QLKNT NHIỆM KỲ 2012 - 2015

nen

Ngày 05 tháng 6 năm 2012 Chi bộ Công tác HSSV - QLKNT tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ (2012-2015)

Tham dự Đại hội có  09/10 đảng viên được triệu tập.

Đại hội hân hạnh đón tiếp đồng chí Nguyễn Đức Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng nhà trường tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự đại hội còn có các đồng chí là đối tượng đảng.

Đọc thêm...
 
Kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

 

- Căn cứ Kế hoạch số 7575/KHLN/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTNngày 19/8/2008 về việctriển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" giai đoạn 2008-2013 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Chương trình phối hợp số 250/CTr/BGDĐT-HLHPNVN-HKHVN ngày 22/4/2009 về việc thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" giai đoạn 2009-2013 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam,

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam thống nhất Kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" năm học 2011-2012:

I. MỤC ĐÍCH

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam cùng phối hợp hoạt động nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng và hiệu quả của phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong năm học 2011-2012. Mỗi bộ, ngành, đoàn thể đóng góp vào Phong trào thi đua phù hợp với thế mạnh của mình và thông qua Kế hoạch phối hợp để phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc chăm lo sự nghiệp "trồng người", vì tương lai của mỗi gia đình và sự phát triển của đất nước.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Tệp đính kèm: 917KH.doc
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ NĂM 2012

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA                                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/KH - CĐSL                                         Sơn La, ngày 18 tháng 01 năm 2012

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ NĂM 2012

Thực hiện Quyết định số 46/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/8/2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội Trường Cao đẳng Sơn La xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

- Nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Tăng cường nắm bắt tư tưởng tâm tư nguyện vọng của học sinh sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ giảng viên, công nhân viên, học sinh sinh viên giảng dạy học tập và công tác tốt.

- Chủ động quản lý tình hình HSSV, đảm bảo công tác bảo vệ an ninh trật tự trong nhà trường.

 

Đọc thêm...
 
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Số tư liệu: 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 30-12-2011
Tệp đính kèm: 68-2011TTLT.zip

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

Đọc thêm...
 


Trang 12 trong tổng số 12
free pokerfree poker
Phòng Công tác Học sinh Sinh viên
Địa chỉ: tầng 1 nhà Hiệu Bộ. Điện thoại: 0223.874.546 Email: cthssvc14@gmail.com
Flag Counter