Thông báo
Công văn về việc triển khai công tác phát phiếu tố giác tội phạm

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Sơn La

Thực hiện công tác giữ gìn an ninh trật tự phòng chống tội phạm; Trường Cao đẳng Sơn La tổ chức thực hiện tố giác tội phạm như sau:

1. Phòng Công tác HSSV

- Xây dựng mẫu phiếu, phô tô và phát phiếu cho các đơn vị

- Thu phiếu của các đơn vị, cử cán bộ rà soát phiếu tố giác, tổng hợp kết quả báo cáo Ban Giám hiệu và Công an Phường Chiềng Sinh.

2. Các đơn vị trực thuộc

- Cử đại diện đến phòng Công tác HSSV nhận phiếu tố giác trước ngày 12.4.2013.

- Tổ chức phát phiếu và vận động toàn thể cán bộ giảng viên, công nhân viên và học sinh sinh viên mạnh dạn, thẳng thắn tố giác viết vào phiếu. Các khoa lập bảng giao nhận phiếu tố giác có chữ ký của đaị diện các lớp và chuyển nộp về phòng Công tác Học sinh sinh viên (có mẫu kèm theo).

- Bố trí hòm thư tố giác tại đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để toàn thể cán bộ, giảng viên, HSSV tham gia bỏ phiếu tố giác vào hòm phiếu, niêm phong hòm phiếu tố giác chuyển nộp về phòng Công tác Học sinh sinh viên. (Hoàn thành trước ngày 24.4.2013)

Chú ý: Sau đợt bỏ phiếu tập trung, cán bộ giáo viên và học sinh sinh viên nào phát hiện các tội phạm thì tiếp tục viết phiếu tố giác gửi vào hòm thư góp ý của nhà trường đặt tại các nhà làm việc và ký túc xá.

Yêu cầu các phòng, khoa, các lớp học sinh sinh viên khẩn trương và nghiêm túc thực hiện./.

Chi tiết xin xem thêm trong tập tin đính kèm

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Cong van phieu to giac.doc)Cong van phieu to giac.doc44 Kb
Download this file (mau phieu to giac.doc)mau phieu to giac.doc27 Kb
 
Phối hợp giữa cơ sở đào tạo TCCN với TTGDTX trong tổ chức đào tạo TCCN

Phối hợp giữa cơ sở đào tạo TCCN với TTGDTX trong tổ chức đào tạo TCCN

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt việc phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) theo hướng tăng nhanh tỷ lệ học sinh vào học các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), đồng thời hỗ trợ các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) dạy bổ túc văn học trung học phổ thông (THPT) gắn với giáo dục nghề nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo thực hiện một số công việc cụ thể như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (2258GDCN.PDF)2258GDCN.PDF329 Kb
 
Quyết định ban hành chương trình hành động của ngành Giáo dục 2011 - 2020

Quyết định ban hành chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020, Kết luận số 51-KL/TW và Chỉ thị số 02/CT- TTg ngày 22/01/2013

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của bộ, cơquan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020;

Căn cứ Kết luận số 51-KL/TW ngày 29tháng 10 năm 2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Đề án "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế";

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày22 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Đề án "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế";

 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòngBộ,

Đọc thêm...
 
LHS Lào trường Cao đẳng Sơn La tham gia tổ chức các phong trào TDTT chào mừng Tết cổ truyền BunPiMay

Lưu học sinh Lào trường Cao đẳng Sơn La tham gia tổ chức các phong trào thể dục thể thao chào mừng tết cổ truyền Bun Pi May năm 2013

 

4Nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm hưởng ứng chào mừng năm mới của các bộ tộc Lào, Tết cổ truyền Bun Pi May, được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, phòng Công tác học sinh sinh viên trường Cao đẳng Sơn La. Đại diện ban tự quản (BTQ) LHS Lào tại trường Cao đẳng Sơn La, BTQ LHS Lào trường Đại học Tây Bắc, BTQ Cao đẳng Y Tế Sơn La đã cùng phối hợp tổ chức phong trào thi đấu thể thao giữa các lưu học sinh Lào đang sinh hoạt, học tập tại tỉnh Sơn La và giao lưu TDTT với học sinh sinh viên Việt Nam đang học tập tại trường Cao đẳng Sơn La. Giải đấu diễn ra từ ngày 23/3 - 07/04/2013, địa điểm tổ chức tại: sân vận động, sân nhà đa năng của nhà trường.  

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Ket qua TDTT LHS Lao.doc)Ket qua TDTT LHS Lao.doc37 Kb
Đọc thêm...
 


Trang 9 trong tổng số 13
free pokerfree poker
Phòng Công tác Học sinh Sinh viên
Địa chỉ: tầng 1 nhà Hiệu Bộ. Điện thoại: 0223.874.546 Email: cthssvc14@gmail.com
Flag Counter