Nội quy - quy định
Quy chế Học sinh sinh viên

Nội dung chi tiết xem file đính kèm. Xin cảm ơn

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Quy che 42 ve Cong tac HSSV.pdf)Quy che 42 ve Cong tac HSSV.pdf241 Kb
 
Luật Giáo dục Đại học
Luật Giáo dục Đại học

Ngày 18/6/2012, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam chính thức ban hành Luật giáo dục Đại học với 12 chương, 73 điều quy định chi tiết về cơ cấu tổ chức, thành lập, chia tách, sáp nhập, cho phép, đình chi. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng. Quy định về giảng viên, người học, tài chính, tài sản, quản lý nhà nước về giáo dục đại học và các điều khoản thi hành.

Chi tiết vui lòng xem tại tệp đính kèm.

 

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Luat Giao Duc DaiHoc2012.doc)Luat Giao Duc DaiHoc2012.doc293 Kb
 
Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú

 

 

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (TT-27-BGD-27_06_2011-Quy Che Cong Tac HSSV NoiTru.pdf)TT-27-BGD-27_06_2011-Quy Che Cong Tac HSSV NoiTru.pdf375 Kb
 


free pokerfree poker
Phòng Công tác Học sinh Sinh viên
Địa chỉ: tầng 1 nhà Hiệu Bộ. Điện thoại: 0223.874.546 Email: cthssvc14@gmail.com
Flag Counter