Nội quy - quy định
Thị đua - Khen thưởng

Mẫu đăng ký thi đua năm học

 
Đối thoại Giữa Lãnh đạo nhà trường với đại biểu HSSV

Chi tiết xin xem tại file đính kèm

 
Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa

Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa được tổ chức vào đầu mỗi năm học

 
Quy chế công tác HSSV

Nội dung xem ở filer đính kèm

 


Trang 1 trong tổng số 2
free pokerfree poker
Phòng Công tác Học sinh Sinh viên
Địa chỉ: tầng 1 nhà Hiệu Bộ. Điện thoại: 0223.874.546 Email: cthssvc14@gmail.com
Flag Counter