Chế độ chính sách
Nghị định mới về miễn giảm học phí

Kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013, Theo Nghị định số 74/2013/NĐ-CP Chính phủ có quy địnhmới về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015. Chi tiết xem tệp đính kèm

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (NĐ 74.doc)NĐ 74.doc45 Kb
 
Bộ Giáo dục & Đào tạo - Thông báo danh sách các trường ĐH, CĐ Công lập

Thông báo danh sách các trường ĐH, CĐ Công lập

 

Kính gửi: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để tạo điều kiện cho các địa phương xây dựng và thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp công lập, nhằm thực hiện đầy đủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Thông tư số 29/2010/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐ,TB&XH ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49, Bộ Giáo dục và Đào tạo thống kê danh sách các trường đại học, cao đẳng công lập, trên địa bàn các tỉnh, vùng miền, gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo biểu mẫu số 1, 2 đính kèm) để thực hiện.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (tt4925_2812KHTC.rar)tt4925_2812KHTC.rar723 Kb
 
Thông báo về việc thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho HSSV


HƯỚNG DẪN VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

CHO HSSV TỪ NH: 2010 - 2011 ĐẾN NH: 2014 - 2015

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm 2014 – 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/TTLT-BDGĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh – Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm 2014 – 2015.

 

Đọc thêm...
 


Trang 3 trong tổng số 3
free pokerfree poker
Phòng Công tác Học sinh Sinh viên
Địa chỉ: tầng 1 nhà Hiệu Bộ. Điện thoại: 0223.874.546 Email: cthssvc14@gmail.com
Flag Counter