Chế độ chính sách
DS SV được hỗ trợ chi phí học tập Ki II năm học 2013-2014

Chi tiết xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Ki II 2013-2014.xls)Ki II 2013-2014.xls148 Kb
 
DS miễn giảm HP và đối tượng người DTTS thuộc HN/CN kì II 2014-2015

Xin xem file đính kèm

 
Chế độ hỗ trợ chi phí học tập cho SV là người Dân tộc thiểu số

Chi tiết xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (35TTLT.doc)35TTLT.doc94 Kb
Download this file (Mau don de nghi.doc)Mau don de nghi.doc26 Kb
Download this file (QĐ66_2013-TTg_Ve ho tro chi phi hoc tap.doc)QĐ66_2013-TTg_Ve ho tro chi phi hoc tap.doc33 Kb
 
Hướng dẫn miễn giảm theo nghị định 74 và nghị định 49

Nhà nước đã có Thông tư liên tịch hướng dẫn

Trường Cao đẳng ban hành kèm theo HD số 16 để các HSSV nắm được.

Chi tiết xem file đính kèm. Xin cảm ơn

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (16-HD-CDSL.pdf)16-HD-CDSL.pdf1494 Kb
Download this file (TTLT20BGDDT-BTC-BLDTBXH.pdf)TTLT20BGDDT-BTC-BLDTBXH.pdf360 Kb
 


Trang 2 trong tổng số 3
free pokerfree poker
Phòng Công tác Học sinh Sinh viên
Địa chỉ: tầng 1 nhà Hiệu Bộ. Điện thoại: 0223.874.546 Email: cthssvc14@gmail.com
Flag Counter