KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ NĂM 2012

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA                                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/KH - CĐSL                                         Sơn La, ngày 18 tháng 01 năm 2012

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ NĂM 2012

Thực hiện Quyết định số 46/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/8/2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội Trường Cao đẳng Sơn La xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

- Nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Tăng cường nắm bắt tư tưởng tâm tư nguyện vọng của học sinh sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ giảng viên, công nhân viên, học sinh sinh viên giảng dạy học tập và công tác tốt.

- Chủ động quản lý tình hình HSSV, đảm bảo công tác bảo vệ an ninh trật tự trong nhà trường.

 

 

II. THỜI GIAN

Từ ngày 29/01/2012 đến 01/02/2013

III. NỘI DUNG

1. Tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với HSSV, giải quyết những các thắc mắc kiến nghị của Học sinh sinh viên.

2. Tăng cường kiểm tra nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt của HSSV nơi tạm trú, đảm bảo công tác an ninh trật tự.

3. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên nhà trường tổ chức các hoạt động vui chơi, văn nghệ thể thao, giao lưu văn hóa cho học sinh sinh viên.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Công tác học sinh sinh viên:

- Quán triệt đến CBVC và HSSV ý thức chấp hành pháp luật, ngăn chặn hành vi vi phạm luật giao thông; Tham gia cổ vũ đua xe trái phép; Gây rối trật tự công cộng. Tránh hiện tượng lôi kéo, kích động học sinh, sinh viên vào các hoạt động không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

- Xây dựng kế hoạch triển khai đến HSSV trong toàn trường về các chủ trương chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, Công an tỉnh Sơn La về công tác đảm bảo ANTT.

- Phối hợp với Phòng KH-TC đẩy nhanh công tác giải quyết chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ của tỉnh Sơn La, học bổng chính sách, học bổng khuyến khích học tập cho HSSV (báo cáo kịp thời với UBND tỉnh về các khó khăn tồn tại).

- Phối hợp với Phòng Thanh tra - Pháp chế, các khoa, bộ môn triển khai tốt công tác giáo dục tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chế độ chính sách đến toàn thể HSSV.

- Hoàn thành kịp thời đúng quy định các thủ tục chứng nhận cho HSSV nghèo xin vay vốn học tập.

- Hoàn thành kịp thời đúng quy định công tác khám sức khỏe cho HSSV khóa mới nhập trường.

- Tổng hợp kết quả đối thoại của lãnh đạo các đơn vị và thực hiện kế hoạch đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh sinh viên.

- Phối hợp tổ chức cho HSSV tuyên truyền phòng chống ma túy, thực hiện an toàn giao thông đường bộ, chống tiêu cực trong thi cử.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/11, 22/12; ngày truyền thống Học sinh sinh viên 09/01.

- Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Thanh tra pháp chế kiểm tra nề nếp học tập của HSSV và cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy tại trường.

- Phối hợp bố trí lực lượng trực hàng ngày cùng Ban quản lý khu nội trú, Đội TNXK, học sinh sinh viên tự quản thường xuyên kiểm tra các nhà ở của ký túc xá, kịp thời phát hiện các đối tượng đến cư trú trái phép, phối hợp cùng lực lượng Bảo vệ trường làm tốt công tác phòng ngừa và giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trong Khu nội trú, nơi tạm trú của HSSV.

- Thực hiện tốt quy định của công an thành phố Sơn La về khai báo tạm trú đối với lưu HS Lào và khách nước ngoài, quản lý di biến động của lưu HS Lào. Phát hiện các nghi vấn báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng.

- Phối hợp với Công an phường Chiềng Sinh, an ninh Tổ dân phố để quản lý HSSV nội trú, ngoại trú.

2. Phòng Quản trị - Đời sống:

- Phối hợp với phòng TH-HC có kế hoạch cụ thể để thường xuyên kiểm tra công tác an ninh trật tự, phòng cháy nổ; sử dụng điện, nước đúng quy định.

- Tăng cường lực lượng tuần tra canh gác để đảm bảo ANTT trong toàn trường, phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường để bảo đảm an ninh chính trị và trật tự tại trường.

- Tăng cường lực lượng bảo vệ tại khu vực Khu nội trú và phối hợp với chính quyền, Công an các địa bàn nơi cư trú tạm trú của HSSV, kịp thời phát hiện học sinh sinh viên tụ tập ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Đảm bảo an toàn tài sản khu giảng đường, nhà thí nghiệm, nhà Hiệu bộ, ký túc xá...

- Phối hợp với Tổ bảo vệ, Thanh niên xung kích hoặc công an địa phương ngăn chặn và giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra.

- Tổ Bảo vệ phải nắm bắt được mọi hoạt động trong khu công sở trong những ngày nghỉ và có biện pháp phòng ngừa, đôn đốc nhắc nhở mọi người thực hiện kế hoạch bảo vệ ngày lễ; có phương án xử lý các trường hợp vi phạm nội quy; phối hợp với công an, chính quyền địa phương xử lý các vi phạm pháp luật.

3. Ban Quản lý Khu nội trú:

- Cử cán bộ thường trực tại ký túc xá 24/24, thường xuyên liên hệ với bảo vệ nhà trường để kịp thời xử lý tình huống xấu xảy ra trong khu nội trú nhà trường.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thi phòng ở kiểu mẫu để thu hút học sinh sinh viên vui chơi lành mạnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tự quản của HSSV; xây dựng nếp sống văn hóa trong HSSV, đáp ứng nhu cầu HSSV được xem truyền hình tại khu nội trú.

- Phối hợp Phòng Quản trị - Đời sống giải quyết một số vấn đề liên quan đến việc đảm bảo điều kiện sinh hoạt (điện, nước) của HSSV Nội trú.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ, nghiêm túc HSSV nội trú, các đối tượng ra, vào KNT; thống nhất giờ học tập sinh hoạt của HSSV nội trú; đặc biệt là đối với lưu HS Lào.

4. Lực lượng tự vệ nhà trường:

- Xây dựng phương án theo kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, cơ động theo lệnh điều động của Ban chỉ huy Quân sự Thành phố Sơn La.

- Kết hợp với lực lượng Bảo vệ trường làm tốt công tác trật tự trị an, trong khu vực trường quản lý.

5. Thư viện

Bố trí cán bộ mở cửa phục vụ phòng đọc trong ngày nghỉ cuối tuần và báo cáo kết quả hoạt động trong các buổi họp giao ban đầu tuần.

6. Trạm Y tế

Tăng cường công tác tuyên truyền chăm sóc sức khỏe, kiểm tra đôn đốc các hoạt động vệ sinh môi trường.

7. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên

- Tổ chức tốt kỷ niệm ngày truyền thống Sinh viên Việt Nam 9/1 và các hoạt động chào mừng trong năm 2012, 2013.

- Phối hợp với Phòng Công tác HSSV phổ biến, hướng dẫn cho HSSV sinh hoạt, hoạt động lành mạnh trong dịp Lễ, Tết và các ngày nghỉ trong tuần sao cho có hiệu quả thiết thực.

- Tổ chức hoạt động giao lưu tặng quà cho đơn vị kết nghĩa nhân ngày 22/12; giao lưu văn nghệ với Đoàn thanh niên Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh.

- Duy trì và đẩy mạnh hoạt động giáo dục của câu lạc bộ "Vũ hội", Câu lạc bộ "Võ thuật"; Các đội thanh niên tình nguyện "Luyện viết chữ Việt đẹp"; "hỗ trợ Lưu học sinh Lào học Tiếng Việt", Đài truyền thanh, Đội Thanh niên tự quản vệ sinh môi trường trong học sinh, sinh viên.

- Tăng cường chăm sóc bảo vệ cây cối, cảnh quan môi trường quanh trường

- Vận động đoàn viên thanh niên tham gia tốt phong trào Hiến máu tình nguyện.

- Chỉ đạo các chi đoàn tập trung thực hiện tốt kỳ thi học kỳ, thi tốt nghiệp nghiêm túc, chống tiêu cực.

- Liên hệ với đơn vị sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới hạng A1 và phối hợp tổ chức cho đoàn viên thanh niên học sinh sinh viên học tập và thi.

8. Các Khoa, bộ môn:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời công tác đảm bảo ANTT của đơn vị và quản lý chặt chẽ HSSV thuộc đơn vị; kịp thời đề xuất với Nhà trường các biện pháp đảm bảo ANTT và quản lý HSSV.

- Hoàn thành và báo cáo kết quả đối thoại giữa lãnh đạo đơn vị với HSSV. Tập hợp học sinh sinh viên tham gia hội nghị đối thoại với lãnh đạo nhà trường theo kế hoạch nhà trường.

- Phối hợp với Hội Sinh viên dự và hướng dẫn các chi hội sinh viên đại hội.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV; nâng cao hiệu quả công tác của giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập nắm chắc diễn biến tư tưởng HSSV.

- Chủ động phòng ngừa và ngăn chặn các hoạt động của HSSV xâm hại đến An ninh quốc gia như: rải tờ rơi; tán phát tài liệu phản động trên mạng; kêu gọi, kích động tham gia biểu tình; quan hệ với Đài phát thanh, phóng viên báo chí nước ngoài ...

- Chủ động phòng ngừa và ngăn chặn một số hành vi vi phạm đạo đức HSSV như: trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, tội phạm ma túy, tê nạn xã hội hoặc lên mạng Internet khai thác tài liệu xấu, phim ảnh đồi trụy ...

- Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, tạo sân chơi lành mạnh, thu hút, lôi kéo được HSSV tham gia.

- Phối hợp với các phòng chức năng giải quyết các tình huống xảy ra trong đơn vị.

- Triển khai đến Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm: Động viên HSSV dân tộc Mông không nghỉ học về nhà, tập trung thời gian cho học tập. Tổ chức cho HSSV tham gia đầy đủ các hoạt động học tập và rèn luyện trong nhà trường. Tổ chức sinh hoạt với lớp HSSV thường xuyên (một tuần ít nhất một lần). Theo dõi nắm tình hình học sinh, sinh viên trong lớp có ghi hoạt động của từng HSSV. Đối với HSSV cá biệt có biện pháp giáo dục cụ thể. Vận động học sinh sinh viên đến thư viện đọc sách trong ngày nghỉ cuối tuần và tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. Báo cáo bằng văn bản tình hình HSSV trong lớp phụ trách về văn phòng khoa và Phòng Công tác HSSV.

Lưu ý: Thông tin nhanh về an ninh trật tự xin báo về số máy điện thoại công an phường Chiềng Sinh 0222241053; phòng Bảo vệ trường : 0223874743; đ/c Nguyễn Đức Hoàng 0912835636; đ/c Nguyễn Văn Nho 0988843919; đ/c Lê Văn Đại 0912584726.

Trên đây là một số nhiệm vụ cụ thể, yêu cầu các đơn vị, cá nhân cần nắm vững và triển khai ngay sau khi nhận được kế hoạch này. Các đồng chí Trưởng các bộ phận báo cáo công tác triển khai kế hoạch và nắm tình hình được trong các cuộc họp giao ban hàng tuần.

Nơi nhận:                                                                                                                                      KT.HIỆU TRƯỞNG

- TT UBND tỉnh Sơn La (báo/cáo);                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Công an tỉnh Sơn La (báo/cáo);

- BTV Đảng ủy, BGH (Chỉ đạo);

- Các đơn vị trực thuộc (thực hiện)

- CĐ, Đoàn TN, Hội Sinh viên (phối hợp)

- Lưu: VP; CTHSSV.

Nguyễn Đức Hoàng

 
free pokerfree poker
Phòng Công tác Học sinh Sinh viên
Địa chỉ: tầng 1 nhà Hiệu Bộ. Điện thoại: 0223.874.546 Email: cthssvc14@gmail.com
Flag Counter