Chức năng, nhiệm vụ của phòng Công tác Học sinh sinh viên

1. Chức năng: Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác giáo dục chính trị, quản lý học sinh sinh viên, công tác y tế trường học, công tác hợp tác quốc tế theo quy định.

2. Nhiệm vụ:

 

a) Công tác giáo dục chính trị:

 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giáo dục chính trị (đầu năm và hàng kỳ), tuyên truyền giáo dục pháp luật và triển khai, theo dõi thực hiện. Nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của HSSV, đề xuất các giải pháp tuyên truyền giáo dục phù hợp, kịp thời;

- Hướng dẫn thực hiện việc đánh giá, phân loại HSSV theo quy chế hiện hành. Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật HSSV. Thống kê, xử lý và lưu trữ thông tin, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của HSSV;

- Tham mưu triển khai các cuộc đối thoại giữa HSSV với lãnh đạo nhà trường;

- Chủ trì trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục HSSV.

b) Công tác quản lý HSSV, quản lý khu nội trú:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quản lý học sinh sinh viên (nội và ngoại trú), công tác tiếp nhận HSSV, công tác an ninh trật tự trong Khu nội trú; Phổ biến và hướng dẫn thi hành Quy chế công tác HSSV nội trú và Nội quy Khu nội trú; phối hợp với các khoa lập danh sách HSSV, học viên được ký hợp đồng nội trú (hoặc ngoại trú) và cấp thẻ ra vào của HSSV nội trú; xây dựng cơ sở dữ liệu về HSSV, cập nhật thông tin Lưu học sinh nước ngoài học tập tại nhà trường theo quy định;

- Ký, thực hiện hoặc đình chỉ hợp đồng cho thuê nhà ở trong những tháng hè và các công trình khác của Khu nội trú; đăng ký tạm trú cho HSSV nội trú theo quy định. Khi cần thiết và có lý do chính đáng, có thể điều chuyển chỗ ở của HSSV nội trú. Trường hợp chỗ ở trong khu nội trú không đáp ứng đủ nhu cầu ở của HSSV, tổ chức liên hệ giúp HSSV thuê nhà trọ trong vùng xung quanh trường hoặc Khu nội trú của các trường khác cho HSSV;

- Tổ chức phân công cán bộ, viên chức trực khu nội trú theo quy chế quản lý HSSV nội trú;

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác tuyển sinh, tiếp nhận HSSV trúng tuyển, thiết lập và quản lý hồ sơ HSSV; giải quyết các thủ tục hành chính cho HSSV nhập học, ra trường, chuyển trường, chuyển về địa phương;

- Thực hiện công tác quản lý lưu học sinh nước ngoài đang học tập tại trường theo đúng quy định của Nhà nước và nhà trường;

- Theo dõi đề xuất việc sửa chữa, nâng cấp, tu bổ nhà ở, nhà ăn các công trình hạ tầng và công trình phục vụ sinh hoạt; lập kế hoạch và các biện pháp bảo đảm điều kiện hoạt động của Khu nội trú;

- Lập kế hoạch và biện pháp khai thác sử dụng có hiệu quả các phòng ở và các công trình của Khu nội trú phục vụ sinh hoạt, vui chơi, giải trí Khu nội trú;

c) Giải quyết chế độ chính sách với người học:

- Tham mưu thực hiện các chế độ chính sách, quyền lợi, nghĩa vụ đối với HSSV: miễm giảm học phí; học bổng khuyến khích; chế độ nội trú; chính sách hỗ trợ của tỉnh, vay vốn để học tập...;

- Cập nhật trạng thái người học và báo cáo chính xác số lượng HSSV được hưởng các chế độ hàng tháng;

- Cung cấp và xác nhận các giấy tờ cần thiết theo ủy quyền của Hiệu trưởng cho HSSV.

d) Công tác y tế trường học:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác y tế trường học hàng năm trình Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, viên chức và người học, trong nhà trường: tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm; quản lý hồ sơ sức khỏe; tổ chức sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cấp thuốc thông thường; chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong những trường hợp cần thiết; phân công cán bộ, viên chức trực trạm Y tế 24/24 giờ trong ngày; tham mưu sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu đúng quy định;

- Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe; theo dõi, quản lý HSSV tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thân thể;

- Theo dõi việc thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh dịch, bệnh tật học đường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV và AIDS, các bệnh xã hội và thực hiện các hoạt động khác về y tế trường học;

đ) Hợp tác quốc tế:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác hợp tác quốc tế hàng năm trình Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt;

- Chủ trì tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế bảo đảm thiết thực, hiệu quả; thực hiện kiểm tra, đánh giá, tổng kết các hoạt động hợp tác quốc tế của nhà trường.

- Tham mưu thực hiện các thủ tục, quản lý hồ sơ, giấy tờ của CBVC khi ra nước ngoài và của Lưu học sinh, học viên nước ngoài tham gia học tập tại trường đúng quy định.

e) Nhiệm vụ phối hợp:

- Phối hợp với các khoa, các đơn vị trực thuộc có liên quan; Công an phường, lực lượng bảo vệ, An ninh các Tổ dân phố, Đội thanh niên xung kích của nhà trường thực hiện tốt công tác HSSV ngoại trú, công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, công tác phòng chống cháy nổ, bảo vệ tài sản và tính mạng của HSSV, học viên, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trong khu vực nội trú và trong toàn trường theo quy định;

- Phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các phòng, khoa, trung tâm tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các câu lạc bộ và các hoạt động giải trí lành mạnh;

- Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý, tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế về tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng theo đúng chức năng của nhà trường, quy định của pháp luật;

- Phối hợp với các cơ quan hữu quan bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong các hoạt động hợp tác quốc tế.

f) Nhiệm vụ khác:

- Thiết lập hệ thống đảm bảo chất lượng, hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

 

 

 

 
free pokerfree poker
Phòng Công tác Học sinh Sinh viên
Địa chỉ: tầng 1 nhà Hiệu Bộ. Điện thoại: 0223.874.546 Email: cthssvc14@gmail.com
Flag Counter