THÔNG BÁO Các ngành và tổ hợp các môn xét tuyển năm 2016

Các ngành và tổ hợp các môn xét tuyển năm 2016

Ngành học

Mã ngành

Các môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Sư phạm Toán học

C140209

Toán, Lý, Hoá hoặcToán, Lý, Anh

30

Sư phạm Ngữ văn

C140217

Văn, Sử, Địa

40

Giáo dục công dân

C140204

Văn, Sử, Địa

40

Giáo dục Tiểu học

C140202

Toán,, Hoá hoặc Văn, Sử Địa

230

Giáo dục Mầm non

C140201

Toán, Văn, NĂNG KHIẾU

90

Sư phạm Tiếng Anh

C140231

Toán, Văn, Anh

30

Quản lý văn hóa

C220342

Văn, Sử, Địa hoặcToán, Văn, Anh

60

Khoa học Thư viện

C320202

Văn, Sử, Địa

30

Quản trị văn phòng

C340406

Văn, Sử, Địa

60

Công tác xã hội

C760101

Văn, Sử, Địa

60

Lâm nghiệp

C620201

Toán, Hóa, LýhoặcToán, Hóa, Sinh

30

Chăn nuôi

C620105

Toán, Hóa, LýhoặcToán, Hóa, Sinh

30

Quản lý đất đai

C850103

Toán, Hóa, LýhoặcToán, Hóa, Sinh

50

Quản lý tài nguyên rừng

C620211

Toán, Hóa, LýhoặcToán, Hóa, Sinh

40

Giáo dục thể chất

C140206

Toán, Sinh, NĂNG KHIẾU

30

Công nghệ thông tin

C480201

Toán, Lý, Hoá hoặcToán, Lý, Anh

60

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

Toán, Lý, Hoá hoặcToán, Lý, Anh

30

Kế toán

C340301

Toán, Lý, Hoá hoặcToán, Lý, Anh

30

Tài chính - Ngân hàng

C340201

Toán, Lý, Hoá hoặcToán, Lý, Anh

30

 
free pokerfree poker
Phòng Công tác Học sinh Sinh viên
Địa chỉ: tầng 1 nhà Hiệu Bộ. Điện thoại: 0223.874.546 Email: cthssvc14@gmail.com
Flag Counter