Hướng dẫn miễn giảm theo nghị định 74 và nghị định 49

Nhà nước đã có Thông tư liên tịch hướng dẫn

Trường Cao đẳng ban hành kèm theo HD số 16 để các HSSV nắm được.

Chi tiết xem file đính kèm. Xin cảm ơn

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (16-HD-CDSL.pdf)16-HD-CDSL.pdf1494 Kb
Download this file (TTLT20BGDDT-BTC-BLDTBXH.pdf)TTLT20BGDDT-BTC-BLDTBXH.pdf360 Kb
 
free pokerfree poker
Phòng Công tác Học sinh Sinh viên
Địa chỉ: tầng 1 nhà Hiệu Bộ. Điện thoại: 0223.874.546 Email: cthssvc14@gmail.com
Flag Counter