CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

 

 


1. Họ và tên: KHÚC NĂNG HOÀN - TRƯỞNG PHÒNG

2. Ngày sinh: 25/4/1972

3. Liên lạc:     - Điện thoại: 0912.621.902

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Cử nhân Luật, Thạc sĩ Chuyên ngành: Quản lý hành chính công

5. Học hàm: Không

6. Năm tham gia công tác: 1992

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Nghiệp vụ Sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Chuyên viên

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

- Nâng cao chất lượng soạn thảo và ban hành văn bản của UBND cấp huyện tỉnh Sơn La

- Kiểm soát hành chính Nhà nước dưới triều Nguyễn - Vấn đề và nhận thức

- Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu đề tài khoa học cấp trường:

+ Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Văn thư lưu trữ tại UBND cấp xã - TP Sơn La

+ Xây dựng chuẩn mực đạo đức lối sống cho CBCC cấp xã - TP Sơn La - Tỉnh Sơn La

+ Nâng cao hiệu quả công tác soạn thảo văn bản của UBND cấp xã- TP Sơn La - Tỉnh Sơn La

 

 


 

1. Họ và tên: NGUYỄN T NGỌC AN - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

2. Ngày sinh: 15/3/1968

3. Liên lạc:     - Điện thoại: 0976.997.862

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Thạc sĩ ; Chuyên ngành: Quản Lý Giáo dục

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia công tác:1988

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Giảng viên chính

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Đào tạo SP chính quy

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

+ Công tác nghiên cứu: "Biên soạn tài liệu địa lý địa phương dùng cho giảng viên và sinh viên ngành Địa lý Trường CĐSP Sơn La"
+ Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm dành cho tập huấn cán bộ Đoàn, Hội tại Trường Cao đẳng Sơn La.
* Hướng nghiên cứu: "Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của HSSV Trường Cao đẳng Sơn La"

 


 

1. Họ và tên:SA BÁ ĐÌNH - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

2. Ngày sinh: 15/10/1979

3. Liên lạc:     - Điện thoại: 0839681309

- Email:

4. Học vị: Thạc sĩ ; Chuyên ngành: Quản lí giáo dục

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia công tác:2002

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Đào tạo SP chính quy

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không


 


 

 

1. Họ và tên: PHAN PHÚC THỊNH - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

2. Ngày sinh: 17/4/1985

3. Liên lạc:     - Điện thoại: 0961548222

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Thạc sĩ ; Chuyên ngành: Vật Lý

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia công tác:2011

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Đào tạo SP chính quy

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không


 


I. Bộ phận công tác chính trị HSSV

1. Họ và tên: HOÀNG THỊ THẮM

 

 

 

 

1. Họ và tên: HOÀNG THỊ THẮM

2. Ngày sinh: 02/04/1984

3. Liên lạc: - Điện thoại: 01673.881.368

- Email:

4. Học vị : Cử nhân; Chuyên ngành :Ngôn ngữ Lào - Truyền thông đại chúng

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia công tác: 2011

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn:  Không

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không

 


2. Họ và tên: VƯƠNG VĂN ĐÀN


 

1. Họ và tên: VƯƠNG VĂN ĐÀN

2. Ngày sinh: 04/01/1986

3. Liên lạc: - Điện thoại: 01693.708.109

- Email: vuongdan28 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Thạc sĩ; Chuyên ngành : Trồng trọt

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia công tác: 2010

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Ngiệp vụ Sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không

 


3. Họ và tên: LÒ NGỌC ANH

 

 

1. Họ và tên: LÒ NGỌC ANH

2. Ngày sinh: 08/8/1989

3. Liên lạc: - Điện thoại: 0985.055.654

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Quản lý văn hóa

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia công tác: 2012

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn:  Nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không


 


4. Họ và tên: MAI THỊ HÀ


 

1. Họ và tên: MAI THỊ HÀ

2. Ngày sinh: 04/04/1989

3. Liên lạc:  - Điện thoại: 0944.057.789

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Cử nhân; Chuyên ngành : SP Toán Lý

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia công tác: 2013

7. Chức danh : Chuyên viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Không

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không

 


 

5. Họ và tên: TRẦN THỊ PHƯỢNG

 

1. Họ và tên: TRẦN THỊ PHƯỢNG

2. Ngày sinh: 15/04/1980

3. Liên lạc:     - Điện thoại: 01237.123.638

- Email:

4. Học vị : Cao đẳng; Chuyên ngành :Công nghệ

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia công tác: 2001

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Nhân viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn:

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không

 


6. Họ và tên: TRỊNH ĐỨC TOÀN

 

1. Họ và tên: TRỊNH ĐỨC TOÀN

2. Ngày sinh: 25/10/1978

3. Liên lạc:     - Điện thoại: 0326322751 (01257155219)

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Thạc sỹ; Chuyên ngành : SP Toán

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia công tác: 1999

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Chuyên viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Đào tạo sư phạm chính quy

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Khoa học Giáo dục và Khoa học cơ bản.


7. Họ và tên: LÒ QUỲNH HIẾU

 

 


1. Họ và tên: LÒ QUỲNH HIẾU

2. Ngày sinh: 26/10/1987

3. Liên lạc:     - Điện thoại: 01245 199 199

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Cử nhân; Chuyên ngành : Ngôn Ngữ Lào - Truyền thông Đại chúng

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia công tác: 2011

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Nghiêp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không

 


 

8. Họ và tên: TRẦN THỊ THU HUYỀN

 

 

1. Họ và tên: TRẦN THỊ THU HUYỀN

2. Ngày sinh: 12/9/1980

3. Liên lạc: - Điện thoại: 0976.582.005

- Email: 

4. Học vị: Cử nhân; Chuyên ngành: Kế toán

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia công tác: 2003

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Chuyên viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn:  Không

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không


 


9. Họ và tên: LÊ THỊ THỦY

 

 

1. Họ và tên: LÊ THỊ THỦY

2. Ngày sinh: 06/6/1977

3. Liên lạc: - Điện thoại:

- Email: 

4. Học vị: Cử nhân; Chuyên ngành: Kế toán

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia công tác: 1994

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Chuyên viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn:  Không

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không


 


II. Bộ phận Quản lý HSSV

1. Họ và tên: LÊ VĂN MINH


 

1. Họ và tên: LÊ VĂN MINH

2. Ngày sinh: 11/11/1974

3. Liên lạc: - Điện thoại: 0913.310.181

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị:Thạc sĩ;Chuyên ngành:Quản lý giáo dục

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia công tác: 1995

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: TDTT, QLGD

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không

2. Họ và tên: HOÀNG NGỌC HUY

 

1.Họ và tên: HOÀNG NGỌC HUY

2. Ngày sinh: 05/9/1964

3. Liên lạc: - Điện thoại: 0982.874.107

- Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Trung cấp Chuyên ngành: Thợ mộc xây dựng

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia công tác: 1984

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Nhân viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn:

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không

3. Họ và tên: NGUYỄN XUÂN NAM

 

 

1. Họ và tên: NGUYỄN XUÂN NAM

2. Ngày sinh: 11/03/1972

3. Liên lạc:     - Điện thoại: 0163.606.1972

- Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Thạc sĩ; Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia công tác: 2001

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Nhân viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không

4. Họ và tên: ĐỖ VĂN THẮNG

 

 

1. Họ và tên: ĐỖ VĂN THẮNG

2. Ngày sinh: 16/08/1986

3. Liên lạc: - Điện thoại: 0962.26.26.88

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị : Thạc sĩ, Chuyên ngành: QTKD, SPKTCN

5. Học hàm: Không

6. Năm tham gia công tác: 2009

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Đào tạo sư phạm chính quy

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không

5. Họ và tên: TRỊNH TUẤN HÙNG


 

1. Họ và tên: TRỊNH TUẤN HÙNG

2. Ngày sinh: 19/12/1986

3. Liên lạc:     - Điện thoại: 0963.145.518

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị :  Cử nhân Hành chính học

5. Học hàm: Không

6. Năm tham gia công tác: 2012

7. Chức danh: Giảng viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Hành Chính Học

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không

III. Bộ phận Y tế

1. Họ và tên: ĐẶNG QUANG KIÊN


 

1. Họ và tên: ĐẶNG QUANG KIÊN

2. Ngày sinh: 19/06/1986

3. Liên lạc:     - Điện thoại: 0977865265

- Email:

4. Học vị : Trung cấp; Chuyên ngành: Y sĩ

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia công tác: 2017

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Nhân viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Không

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không


2. Họ và tên: HOÀNG THỊ HUYỀN TRANG


 

1. Họ và tên: HOÀNG THỊ HUYỀN TRANG

2. Ngày sinh: 27/03/1991

3. Liên lạc:     - Điện thoại: 01626866838

- Email:

4. Học vị : Trung cấp; Chuyên ngành: Y sĩ

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia công tác: 2017

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Nhân viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Không

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không


3. Họ và tên: VŨ THỊ LAN


 

1. Họ và tên: VŨ THỊ LAN

2. Ngày sinh: 04/10/1994

3. Liên lạc:     - Điện thoại: 01626866838

- Email:

4. Học vị : Trung cấp; Chuyên ngành: Điều dưỡng

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia công tác: 2017

7. Chức danh (Giáo viên, nhân viên, GV chính, GV cao cấp,quản lý) : Nhân viên

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Không

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước : Không

10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: Không

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
free pokerfree poker
Phòng Công tác Học sinh Sinh viên
Địa chỉ: tầng 1 nhà Hiệu Bộ. Điện thoại: 0223.874.546 Email: cthssvc14@gmail.com
Flag Counter