Lịch trực đơn vị
PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC BỘ MÔN

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám hiệu yêu cầu các Khoa, Bộ môn phân công lịch trực các ngày trong tuần. Bộ môn QLGD căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, chúng tôi phân công lịch trực đơn vị như sau (Xem FILE đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (lich truc lanh dao bo mon THANG 2 16.doc)lich truc lanh dao bo mon THANG 2 16.doc61 Kb
Download this file (lich truc lanh dao bo mon.doc)lich truc lanh dao bo mon.doc33 Kb
Download this file (lich truc tuan 01. T.10.doc)lich truc tuan 01. T.10.doc36 Kb
Download this file (lich truc tuan 02. T.10.doc)lich truc tuan 02. T.10.doc36 Kb
Download this file (lich truc tuan 03. T.10.doc)lich truc tuan 03. T.10.doc36 Kb
Download this file (lich truc tuan 04. T.10.doc)lich truc tuan 04. T.10.doc36 Kb
Download this file (LICH TRUC TUAN 1 THANG 6.doc)LICH TRUC TUAN 1 THANG 6.doc35 Kb
Download this file (lich truc tuan 1. T.1. 2013.doc)lich truc tuan 1. T.1. 2013.doc35 Kb
Download this file (lich truc tuan 1. T.11.doc)lich truc tuan 1. T.11.doc36 Kb
Download this file (lich truc tuan 1. T.12.doc)lich truc tuan 1. T.12.doc36 Kb
Download this file (lich truc tuan 1. T.7.doc)lich truc tuan 1. T.7.doc35 Kb
Download this file (lich truc tuan 1. T.8.doc)lich truc tuan 1. T.8.doc36 Kb
Download this file (lich truc tuan 1. T.9 .doc)lich truc tuan 1. T.9 .doc36 Kb
Download this file (LICH TRUC TUAN 2 THANG 6.doc)LICH TRUC TUAN 2 THANG 6.doc34 Kb
Download this file (lich truc tuan 2. T.1. 2013.doc)lich truc tuan 2. T.1. 2013.doc36 Kb
Download this file (lich truc tuan 2. T.11.doc)lich truc tuan 2. T.11.doc36 Kb
Download this file (lich truc tuan 2. T.12.doc)lich truc tuan 2. T.12.doc38 Kb
Download this file (lich truc tuan 2. T.7.doc)lich truc tuan 2. T.7.doc36 Kb
Download this file (lich truc tuan 2. T.8.doc)lich truc tuan 2. T.8.doc36 Kb
Download this file (lich truc tuan 3. T.1. 2013.doc)lich truc tuan 3. T.1. 2013.doc36 Kb
Download this file (lich truc tuan 3. T.11.doc)lich truc tuan 3. T.11.doc36 Kb
Download this file (lich truc tuan 3. T.12.doc)lich truc tuan 3. T.12.doc35 Kb
Download this file (lich truc tuan 3. T.6.doc)lich truc tuan 3. T.6.doc35 Kb
Download this file (lich truc tuan 3. T.7.doc)lich truc tuan 3. T.7.doc36 Kb
Download this file (lich truc tuan 3. T.9 .doc)lich truc tuan 3. T.9 .doc36 Kb
Download this file (lich truc tuàn 4 tháng 8.doc)lich truc tuàn 4 tháng 8.doc34 Kb
Download this file (lich truc tuan 4. T.1. 2013.doc)lich truc tuan 4. T.1. 2013.doc36 Kb
Download this file (lich truc tuan 4. T.11.doc)lich truc tuan 4. T.11.doc36 Kb
Download this file (lich truc tuan 4. T.12.doc)lich truc tuan 4. T.12.doc35 Kb
Download this file (lich truc tuan 4. T.6.doc)lich truc tuan 4. T.6.doc35 Kb
Download this file (lich truc tuan 4. T.7.doc)lich truc tuan 4. T.7.doc35 Kb
Download this file (lich truc tuan 4. T.9 .doc)lich truc tuan 4. T.9 .doc36 Kb
Download this file (lich truc tuan2. T.5. 2013.doc)lich truc tuan2. T.5. 2013.doc38 Kb
Download this file (LICH TRỰCBM tuan 2 tháng 9.doc)LICH TRỰCBM tuan 2 tháng 9.doc34 Kb
Download this file (lichtructuan1thang10nam2013.doc)lichtructuan1thang10nam2013.doc37 Kb
Download this file (lichtructuan1thang6.doc)lichtructuan1thang6.doc36 Kb
Download this file (lichtructuan1thang7.doc)lichtructuan1thang7.doc37 Kb
Download this file (lichtructuan1thang9nam2013.doc)lichtructuan1thang9nam2013.doc36 Kb
Download this file (lichtructuan2thang10nam2013.doc)lichtructuan2thang10nam2013.doc37 Kb
Download this file (lichtructuan2thang6.doc)lichtructuan2thang6.doc36 Kb
Download this file (lichtructuan2thang7.doc)lichtructuan2thang7.doc37 Kb
Download this file (lichtructuan2thang9nam2013.doc)lichtructuan2thang9nam2013.doc37 Kb
Download this file (lichtructuan3thang6.doc)lichtructuan3thang6.doc36 Kb
Download this file (lichtructuan3thang9nam2013.doc)lichtructuan3thang9nam2013.doc37 Kb
Download this file (lichtructuan4thang6.doc)lichtructuan4thang6.doc37 Kb
Download this file (lichtructuan4thang9nam2013.doc)lichtructuan4thang9nam2013.doc37 Kb
Download this file (Lich_truc_2014.doc)Lich_truc_2014.doc619 Kb
 


free pokerfree poker
Địa chỉ: Tầng 4 nhà Hiệu bộ, Trường cao đẳng Sơn La,
Tổ 2 Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La.
Số điện thoại: 0223.874.527
Địa chỉ Email: nguyenphuonghanh59@gmail.com