ĐỀ TÀI NCKH CỦA GIẢNG VIÊN
MỘT VÀI TRAO ĐỔI VỀ BỆN PHÁP BỒI DƯỠNG GÓP PHẦN NÂNG CAO PHONG CÁCH QUẢN LÝ CHO HỌC VIÊN

Trong công tác bồi dưỡng CBQL trường học tại trường CĐ SƠn La những năm qua, Bộ môn QLGD luôn quan tâm đến việc giúp cho mỗi HV (là những HT, PHT các nhà trường) tự rèn luyện đển nâng cao phong cách quản lý cho bản thân, từ đó nâng cao vị thế, uy tín của mình trong công tác quản lý giáo dục và quản lý nhà trường. Sau đây là một vài trao đổi  về vấn đề này (xem trong File đính kèm)

 
Nghiên cứu khoa học năm học 2011-2012

Trong năm học 2011-2012, 100% giảng viên của Bộ môn đã đăng ký đề tài NCKH (4 GV).  Bộ môn QLGD đã có 03 đề tài NCKH cấp trường được Hội đồng khoa học nhà trường duyệt  Cuối năm học, 03 đề tài đã được nghiệm thu. Kết quả 100% đề tài NCKH được xếp loại từ Khá trở lên, trong đó có 02 đề tài được xếp loại Tốt.

Nội dung các vấn đề nghiên cứu mà các tác giả đề cập đều có giá trị thực tiễn và rất thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của Bộ môn. Năm học 2012-2013, Bộ môn tiếp tục động viên các GV tham gia đăng ký NCKH. Các chủ nhiệm đề tài sẽ quan tâm đến chất lượng của các vấn đề nghiên cứu, sao cho các đề tài sẽ có những đóng góp thiết thực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của Bộ môn nói riêng, của nhà trường nói chung.

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (De tai NCKH  cua  Ha Tuyet Van- 2012.doc)De tai NCKH cua Ha Tuyet Van- 2012.doc758 Kb
Download this file (DT NCKH của Phuong Hanh - 2011.doc)DT NCKH của Phuong Hanh - 2011.doc533 Kb
 


free pokerfree poker
Địa chỉ: Tầng 4 nhà Hiệu bộ, Trường cao đẳng Sơn La,
Tổ 2 Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La.
Số điện thoại: 0223.874.527
Địa chỉ Email: nguyenphuonghanh59@gmail.com