QUI ĐỊNH VỀ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG
Chuẩn Hiệu trưởng trường THCS...

Ngay 22 thang 10 nam 2009 Bo truong Bo GD&DT da ban hanh bo chuan Hieu truong truong THCS, truong THPT truong pho thong co nhieu cap hoc. Day la bo tieu chuan giup cho cac CBQL truong THCS, THPT, va truong pho thong co nhieu cap hoc co nhung dinh huong de tu hoc, tu boi duong nang cao nang luc quan ly cho ban than.

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Chuan HT TrH (17[1].10.09).doc)Chuan HT TrH (17[1].10.09).doc72 Kb
 
CHuẩn Hiệu trưởng trường Tiểu học và Thông tư 13/2012/TT-BGDT của Bộ GD&ĐT

Bộ chuẩn Hiệu trưởng trường Tiểu học

Ngày 06/4/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT về việc quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/5/2012 và là căn cứ để điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành văn bản thay thế Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận  trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia; Quyết định số 80/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông; Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở; Công văn số 1741/BGDĐT-GDTrH ngày 05/3/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/ 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, sơ sở giáo dục khác và hoạt động sư phạm của nhà giáo (các nội dung áp dụng đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học).

 
tieu chuan danh gia Hieu truong
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Bộ chuẩn Hiệu trưởng trưởng Mầm non, Tiểu học, THCS. Đây là một bộ tiêu chuẩn có tác dụng định hướng cho những người làm công tác bồi dưỡng cho các đối tượng là CBQL trường học hiện nay. Nội dung bồi dưỡng phải luôn bám sát với Bộ Chuẩn Hiệu trưởng, có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng cho đội ngũ CBQL trường học hiện nay.
Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (chuan hieu truong MN.doc)chuan hieu truong MN.doc73 Kb
 


free pokerfree poker
Địa chỉ: Tầng 4 nhà Hiệu bộ, Trường cao đẳng Sơn La,
Tổ 2 Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La.
Số điện thoại: 0223.874.527
Địa chỉ Email: nguyenphuonghanh59@gmail.com