TIN TỨC NỘI BỘ
phân công hướng dẫn làm TL cuối khóa
Bộ môn QLGD đã phân công giảng viên hướng dẫn làm tiểu luận cuối khóa cho lớp bòi dưỡng CBQL trường THCS khóa 9. chi tiết xem tệp đính kèm
Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Phân công hướng dẫn làm BTNCKH -  TH CS k9.xls)Phân công hướng dẫn làm BTNCKH - TH CS k9.xls26 Kb
 
tong ket lop BD CBQL trương tiểu học khoá 10a

vua qua Bo mon quan ly giao duc to chuc tong ket lop boi duong CBQL truong Tieu hoc khoa 10A. Ket qua khoa boi duong co 100% hoc vien dat loai Kha tro len, trong do co 25% HV dat loai xuat sac, 76% HV dat loai gioi.

Qua khoa hoc, HV da duoc trang bi nhung kien thuc co ban ve ly luan QLGD, quan ly nha truong. HV con duoc nha truong to chuc cho di tham quan hoc tap kinh nghiem quan ly giao duc trong va ngoai tinh. Chac chan, sau khoa hoc cac HV se duoc nang cao hon ve nghiep vu va nang luc quan ly nha truong. Ho se thuc hien nhiem vu co hieu qua hon.

Sau day la mot so hinh anh cua khoa hoc
Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Copy of bảng THKQ.xls)Copy of bảng THKQ.xls43 Kb
Download this file (Danh sách học viên Lớp 10B.xls)Danh sách học viên Lớp 10B.xls110 Kb
 
Giới thiệu

    Giới thiệu chung về đơn vị

     Bộ môn QLGD tiền thân là Khoa Bồi dưỡng CBQL& Nghiệp vụ giáo viên, được tách và thành lập mới từ tháng 8 năm 2009

    Có số lượng: 04 giảng viên

    Cơ sở vật chất: được nhà trường trang bị đủ để phục vụ cho công tác quản lý hoạt động dạy học

    Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, với biên chế 04 giảng viên, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, song trong năm học 2009-2010 Bộ môn QLGD đã mở được 3 lớp bồi dưỡng CBQL trường MN khóa 7, trường THCS khóa 7, trường Tiểu học khóa 9 với tổng số 92 học viên.

    Kết quả 3 lớp bồi dưỡng CQBL: 100% học viên đạt kết quả học tập từ Khá trở lên, trong đó: 8 HV đạt loại xuất sắc; 58 HV đạt loại giỏi.

    Nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ CBQL giáo dục các cấp học của tỉnh hiện nay, năm học 2010-2011 Bộ môn đã tham mưu cho BGH mở 4 lớp bồi dưỡng, cụ thể: 01 lớp BD CBQL trường THCS khóa 8; lớp CBQL trường MN khóa 8, 2 lớp bồi dưỡng CBQL trường Tiểu học khóa 10A và 10B. Dự kiến số học viên tham gia các lớp bồi dưỡng năm học 2010-2011 khoảng 120 học viên.

    Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, Bộ môn sẽ cố gắng thực hiện tốt mục tiêu chất lượng và quản lý chất lượng theo QMS ISO 9001:2008. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn ; quản lý chặt chẽ việc thực hiện Qui chế chuyên môn tại đơn vị; cải tiến PPDH theo hướng tích cực hóa người học đáp ứng "Yêu cầu khách hàng", góp phần nâng cao chất lượng Đào tạo và Bồi dưỡng của nhà trường hiện nay.

 Chức năng, nhiệm vụ:

   a/ Chức năng:

    Quản lý và tổ chức thực hiện giảng dạy các bộ môn Quản lý HCNN về Giáo dục và Đào tạo cho HSSV thuộc Chuên ngành Sư phạm; Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý các trường học cho Học viên các lớp Bồi dưỡng CBQL giáo dục của Nhà trường.

   b/ Nhiệm vụ:

   - Quản lý và thực hiện chương trình Bồi dưỡng CBQL giáo dục cho các lớp bồi dưỡng CBQL giáo dục theo Chương trình qui định của Bộ Giáo dục&Đào tạo;

   - Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy các bộ môn thuộc khoa học Quản lý NN về GD&ĐT ở các ngành học trình độ Cao đẳng Sư phạm, Trung cấp sư phạm cho HSSV nhà trường;

   - Tham gia quản lý HSSV, học viên trong nhà trường.   

 


Trang 5 trong tổng số 5
free pokerfree poker
Địa chỉ: Tầng 4 nhà Hiệu bộ, Trường cao đẳng Sơn La,
Tổ 2 Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La.
Số điện thoại: 0223.874.527
Địa chỉ Email: nguyenphuonghanh59@gmail.com