TIN TỨC NỘI BỘ
Khai mạc lớp BD CBQL trường THCS khóa 11

Căn cứ Kế hoạch năm học 2013-2014 của trường Cao đẳng Sơn La; Căn cứ Quyết định số: 751/QĐ-UBND ngày 24/3/2009 của uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về phê duyệt Qui chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La; Căn cứ Quyết định số: 372/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt phương án giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014; Căn cứ Thông báo số  56/TB-CĐSL ngày 11/03/2014 của trường Cao đẳng Sơn La tuyển sinh lớp về việc mở các lớp bồi dưỡng CBQL giáo dục 2014; Căn cứ danh sách đăng ký học viên tham gia lớp bồi dưỡng CBQL trường THCS Khóa 11 của Phòng GD&ĐT các huyện, Thành phố tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định số: 118/QĐ-SNV ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Sở nội vụ về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý trường THCS khóa 11 năm 2014. Thực hiện nhiệm vụ được giao Bộ môn QLGD tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trường học cho tỉnh Sơn La, trong đó có lớp BDCBQL trường trường THCS K11.

 
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Bộ môn Quản lý giáo dục xin kính gửi đến các thầy cô giáo kế hoạch giảng dạy đã được nhà trường phê duyệt để theo dõi thực hiện chuyên môn theo đúng quy chế.

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (ke hoach giang day MN11.doc)ke hoach giang day MN11.doc285 Kb
Download this file (ke hoach giang day THK13.doc)ke hoach giang day THK13.doc275 Kb
 
THÔNG BÁO NHẬP HỌC

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt phương án giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, lớp bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2013;

Căn cứ Kế hoạch năm học 2012-2013 của trường Cao đẳng Sơn La;

Căn cứ Thông báo số  55/TB-CĐSL ngày 26/02/2013 của trường Cao đẳng Sơn La về việc mở các lớp bồi dưỡng CBQL giáo dục năm 2013;

Căn cứ danh sách đăng ký học viên tham gia lớp bồi dưỡng CBQL trường mầm non  khoá 11, tiểu học khóa 13 của Phòng GD&ĐT các huyện, Thành phố tỉnh Sơn La,

Bộ môn Quản lý giáo dục - trường Cao đẳng Sơn La xin trân trọng thông báo:

Đúng 08 giờ:

- Ngày 16/9/2013 Anh (Chị) có mặt tại Trường Cao đẳng Sơn La (Phòng 410–Nhà Hiệu Bộ) để làm thủ tục nhập học lớp Bồi dưỡng CBQL trường mầm non  khoá 11;

- Ngày 23/9/2013 Anh (Chị) có mặt tại Trường Cao đẳng Sơn La (Phòng 410–Nhà Hiệu Bộ) để làm thủ tục nhập học lớp Bồi dưỡng CBQL trường tiêu học khoá 13;

 
Khai mạc lớp BDCBQL trường THCS K10

Ngày 28 tháng 03 Bộ môn quản lý giáo dục tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng quản lý trường THCS khòa 10. Đến dự có Thầy giáo Ths Nguyễn Đức Hoàng - Phó hiệu trưởng nhà trường.

TS. Lò Mai Thoan - Trưởng bộ môn báo cáp sư bộ tình hình lớp học:

Căn cứ Kế hoạch năm học 2012-2013 của trường Cao đẳng Sơn La; Căn cứ Quyết định số  224/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt phương án giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, lớp bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2013; Căn cứ Thông báo số  55/TB-CĐSL ngày 26/02/2013 của trường Cao đẳng Sơn La tuyển sinh lớp về việc mở các lớp bồi dưỡng CBQL giáo dục 2013; Căn cứ danh sách đăng ký học viên tham gia lớp bồi dưỡng CBQL trường THCS Khoá 10 của Phòng GD&ĐT các huyện, Thành phố tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-SNV về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý trường THCS khóa 10,

Thực hiện nhiệm vụ được giao Bộ môn QLGD tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trường học cho tỉnh Sơn La, trong đó có lớp BDCBQL trường THCS khóa 10. Đây là khóa học có ý nghĩa quan trọng và cần thiết đối với các đồng chí hiện đang làm công tác quản lý, cán bộ kế cận ở trường THCS trên địa bàn tỉnh.

Khóa học giúp học viên phát triển năng lực về lãnh đạo và quản lý trường học, chủ động trong đổi mới lãnh đạo, quản lý để phát triển nhà trường trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục. Biết gắn tầm nhìn với hành động, phát huy những giá trị của nhà trường và xã hội cho sự nghiệp phát triển GD&ĐT, với nhiệm vụ trung tâm là nâng cao chất lượng giáo dục phục vụ công cuộc đổi mới phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Tham dự khóa học là các học viên của 10 phòng GD&ĐT trong tỉnh (Phòng GD&ĐT huyện Bắc Yên không có học viên đăng ký); danh sách lớp bao gồm có 36 học viên.

Trong đó:

·        Nam 24; nữ 12.

·        Kinh 33; thái 04

·        Trình độ đào tạo: Đại học 32; cao đẳng 04.

·        Chức vụ: HT 11; PHT 21; Cán bộ kế cận 04.

·        100% học viên trong lớp là đảng viên

·        Độ tuổi TB là: 41 (cao nhất là 54 tuổi; thấp nhất 29)

·        Đã qua lớp LLCT: 09

            Theo Thông báo số 55/TB-CĐSL và giấy báo nhập học số 08/GB-CĐSL của nhà trường học viên tham gia khóa học vào ngày 18/03/2013 và kết thúc vào ngày 28/06/2013, được chia làm 2 đợt học:

 Đợt 1 từ ngày 18/3/2013 đến ngày 26/4/2013.

 Đợt 2 từ ngày 02/5/2013 đến ngày 28/6/2013.

            Để chủ động trong công việc được giao, Bộ môn đã tham mưu cho BGH phân công giảng viên tham gia giảng dạy; xây dựng kế hoạch dạy học; phân công GV chủ nhiệm và cử GV đón tiếp học viên. Ngay ngày 18/03/2013 học viên bắt tay ngay vào học tập theo đúng kế hoạch mà nhà trường đã phê duyệt.

            Trong ngày nhập học, lớp đã kiện toàn được BCS lớp, đây là những đồng chí nhiệt tình, có trách nhiệm để hỗ trợ bộ môn trong việc quản lý lớp học.

Để nâng cao chất lượng khóa học, các giảng viên tham gia giảng dạy cho lớp học đều là đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt của nhà trường, có trình độ đạt chuẩn (100% GV có trình độ thạc sỹ trở lên, trong đó có 2 đ/c trình độ tiến sỹ).

            Qua nhận định bước đầu chúng tôi thấy: Các đồng chí học viên về tham dự khóa học đều có ý thức và trách nhiệm cao khắc phục khó khăn để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khóa học.

            Về phía bộ môn và đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy khóa học luôn xác định bồi dưỡng cán bộ quản lý cho các trường phổ thông là một công việc  nặng nề, khó khăn đòi hỏi phải thận trọng, tích cực trau dồi rèn luyện để đáp ứng tốt những mục tiêu khóa học. Và các GV cũng rất tự hào xác định bồi dưỡng cán bộ quản lý cho các trường phổ thông là nhiệm vụ trọng tâm và có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cán bộ quản lý các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của nhà trường giao Bộ môn đề nghị:

- Sở Nội vụ: Tạo mọi điều kiện để khóa học hoàn thành với kết quả tốt nhất.

- Sở GD&ĐT: Tạo điều kiện thuận lợi về chế độ cho học viên.

- Nhà trường: Chỉ đạo sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, khoa chức năng tạo điều kiện thuận lợi một cách toàn diện cho học viên tham gia khóa học.

- Bộ môn QLGD:

Cung cấp tài liệu cho học viên.

Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.

GVCN quản lý lớp học theo đúng quy định của nhà trường.

- Học viên:

Đảm bào yêu cầu của khóa học.

Liên hệ chặt chẽ với bộ môn để thực hiện tốt các yêu cầu của nhà trường.

Nhiệt tình tham gia các hoạt động của lớp, bộ môn, nhà trường.

Mong các đồng chí học viên đoàn kết, giúp đỡ nhau khắc phục khó khăn để hoàn thành khóa học.

 


Trang 1 trong tổng số 5
free pokerfree poker
Địa chỉ: Tầng 4 nhà Hiệu bộ, Trường cao đẳng Sơn La,
Tổ 2 Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La.
Số điện thoại: 0223.874.527
Địa chỉ Email: nguyenphuonghanh59@gmail.com