Kế hoạch giảng dạy các lớp BD CBQLGD năm 2019

Căn cứ Quyết định số: 3124/QĐ-UBND ngày 16/12/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019;

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2019 của trường Cao đẳng Sơn La;

Trường Cao đẳng Sơn La thông báo kế hoạch giảng dạy các lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục năm 2019 như sau:

Thời gian học 03 tháng chia thành 02 đợt cụ thể với các lớp:

1. Lớp BD CBQLGD Mầm non K17: Đợt 1 từ 28/6/2019 đến 09/8/2019; Đợt 2 từ 19/8/2019 đến 27/9/2019 (thời gian đi thực tế từ 17/9/2019 - 20/9/2019).

2. Lớp BD CBQLGD Tiểu học K19: Đợt 1 từ 05/7/2019 đến 16/8/2019; Đợt 2 từ 28/8/2019 đến 04/10/2019 (thời gian đi thực tế từ 30/9/2019 - 03/10/2019).

3. Lớp BD CBQLGD THCS K16: Đợt 1 từ 12/7/2019 đến 23/8/2019; Đợt 2 từ 03/9/2019 đến 11/10/2019 (thời gian đi thực tế từ 07/10/2019 - 10/10/2019).

 
free pokerfree poker
Địa chỉ: Tầng 4 nhà Hiệu bộ, Trường cao đẳng Sơn La,
Tổ 2 Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La.
Số điện thoại: 0223.874.527
Địa chỉ Email: nguyenphuonghanh59@gmail.com