Thông báo Mở các lớp Bồi dưỡng Quản lý giáo dục 2019

Căn cứ Quyết định số: 3124/QĐ-UBND ngày 16/12/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019;

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2019 của trường Cao đẳng Sơn La;

Trường Cao đẳng Sơn La thông báo kế hoạch mở các lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục năm 2019 như sau:

 

I. Chỉ tiêu tỉnh giao là: 03 lớp với 120 học viên
1. Lớp Bồi dưỡng CBQL trường Mầm non khoá 17 với 40 học viên
2.  Lớp Bồi dưỡng CBQL trường Tiểu học khoá 19 với 40 học viên
3. Lớp Bồi dưỡng CBQL trường THCS khoá 16 với 40 học viên
II. Thời gian học (bắt đầu từ tháng 7/ 2019 đến tháng 10/2019)
Thời gian học là 3 tháng, chia làm 2 đợt.
Trong thời gian học tập học viên sẽ đi nghiên cứu thực tế nghiệp vụ quản lý giáo dục trong tỉnh để tham quan, học hỏi kinh nghiệm quản lý xây dựng và phát triển nhà trường, đổi mới phương pháp giảng dạy,  xã hội hóa giáo dục… Sau khóa học học viên được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục.
Học viên tham gia khóa học được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước.
III. Đối tượng: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng hoặc cán bộ kế cận chưa qua lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục.
Trường Cao đẳng Sơn La kính đề nghị:
1. Các huyện và thành phố đăng ký nhu cầu bồi dưỡng về nhà trường (theo mẫu gửi kèm theo Thông báo này) gửi về: Khoa Bồi dưỡng - Trường Cao đẳng Sơn La trước khi ra Quyết định cho học viên đi học. (Chậm nhất vào ngày 15/5/2019)
2. Căn cứ nhu cầu bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường Mầm non, Tiểu học, THCS các huyện, Thành phố gửi về, Trường Cao đẳng Sơn La phân bổ chỉ tiêu để các huyện và thành phố ra Quyết định cử học viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục năm 2019
Nhà trường kính mong các huyện và thành phố nhanh chóng rà soát đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ cán bộ kế cận tham gia bồi dưỡng của đơn vị mình, để tạo điều kiện cho nhà trường xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng CBQL trong năm 2019 theo đúng qui định./.
Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (thong-bao-mo-lop-2019.doc)thong-bao-mo-lop-2019.doc76 Kb
 
free pokerfree poker
Địa chỉ: Tầng 4 nhà Hiệu bộ, Trường cao đẳng Sơn La,
Tổ 2 Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La.
Số điện thoại: 0223.874.527
Địa chỉ Email: nguyenphuonghanh59@gmail.com