QUYẾT ĐỊNH GIAO CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Quyết định số 49/QĐ-BGDĐT ngày 08/01/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT giao cho trường Cao đẳng Sơn La nhiệm vụ bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho đội ngũ cán bộ quản lý trường THCS, tiểu học, mầm non. Vậy nhà trường xin thông báo cho UBND các huyện và thành phố, phòng GD&ĐT các huyện và thành phố được biết, để hàng năm có kế hoạch cử cán bộ quản lý đi học theo chỉ tiểu của UBND tỉnh giao.

 
free pokerfree poker
Địa chỉ: Tầng 4 nhà Hiệu bộ, Trường cao đẳng Sơn La,
Tổ 2 Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La.
Số điện thoại: 0223.874.527
Địa chỉ Email: nguyenphuonghanh59@gmail.com