Thông báo Mở các lớp Bồi dưỡng Quản lý giáo dục 2019

Căn cứ Quyết định số: 3124/QĐ-UBND ngày 16/12/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019;

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2019 của trường Cao đẳng Sơn La;

Trường Cao đẳng Sơn La thông báo kế hoạch mở các lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục năm 2019 như sau:

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (thong-bao-mo-lop-2019.doc)thong-bao-mo-lop-2019.doc76 Kb
Đọc thêm...
 
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Kế hoạch dạy học lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường THCS Khóa 10
Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (ke hoach giang day MN11.doc)ke hoach giang day MN11.doc285 Kb
Download this file (kehoach.doc)kehoach.doc353 Kb
 
PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

Căn cứ chương trình bồi dưỡng CBQL giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và chất lượng đội ngũ CBQL, giảng viên của Nhà trường;

 Nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng CBQL trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, Trường Cao đẳng Sơn La thông báo phân công giảng viên và tổ chức triển khai các lớp bồi dưỡng CBQL thuộc Bộ môn quản lý giáo dục.

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (phanconggiangday.doc)phanconggiangday.doc73 Kb
 
THÔNG BÁO MỞ LỚP

Căn cứ Quyết định số: 224/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt phương án giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2013;

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2013 của trường Cao đẳng Sơn La;

Trường Cao đẳng Sơn La thông báo kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường học năm 2013.

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (tb.doc)tb.doc51 Kb
 
free pokerfree poker
Địa chỉ: Tầng 4 nhà Hiệu bộ, Trường cao đẳng Sơn La,
Tổ 2 Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La.
Số điện thoại: 0223.874.527
Địa chỉ Email: nguyenphuonghanh59@gmail.com